Odkryto, z którymi częściami genomu wiąże się cisplatyna

| Medycyna
dix; sxc.hu

Cisplatyna to jeden z najczęściej wykorzystywanych chemioterapeutyków. Tworzy wiązania krzyżowe między sąsiadującymi nićmi DNA oraz w obrębie tej samej nici, co prowadzi do śmierci (apoptozy) komórek. Dotąd naukowcy nie wiedzieli jednak, na które części genomu wpływa ona mocniej, a na które mniej. Ostatnie badania Chińczyków sporo wyjaśniły w kwestii miejsc wiązania cisplatyny.

Wstępne wyniki opublikowane w piśmie Angewandte Chemie pokazują, że jednym z głównych celów cisplatyny jest genom mitochondriów (mtDNA).

Komórki nowotworowe intensywnie replikują DNA. Kompleksy platyny hamują zaś replikację DNA, tworząc wiązania z atomami N(7) sąsiadujących guanin. Choć mechanizm działania był jasny, naukowcy dysponowali tylko pośrednimi dowodami dot. tego, jaką część genomu preferencyjnie "wybiera" cisplatyna. By znaleźć odpowiedź na to pytanie, Chengqi Yi i Chuan He z Uniwersytetu Pekińskiego opracowali uniwersalny system testowy "cisplatin-seq".

Chińczycy bazowali na wzbogacaniu miejsc ze zmodyfikowanym przez cisplatynę DNA fragmentem pewnego białka (domeną A białka HMGB1; w jądrze komórkowym HMGB1 bierze udział w replikacji, rekombinacji, transkrypcji i naprawie DNA). Później wykonali sekwencjonowanie HTS (od ang. high-throughput sequencing). Jak wyjaśniają autorzy raportu, sekwencjonowanie zatrzymuje się w częściach genomu obranych na cel przez platynę.

Dzięki cisplatin-seq wykrywano addukty cisplatyny i DNA w całym genomie. W ten sposób zweryfikowano przypuszczenie, że mtDNA jest szczególnie wrażliwe na działanie chemioterapeutyku.

Pozbawione białek histonowych czy systemu NER [mechanizmu naprawy przez wycięcie nukleotydu] mtDNA okazało się głównym celem cisplatyny.

W przyszłości naukowcy planują zastosować cisplatin-seq do profilowania adduktów cisplatyna-DNA podczas aplikacji różnych dawek leku.

cisplatyna chemioterapia replikacja wiązania krzyżowe guanina addukt mitochondrialne DNA mtDNA HMGB1 Chengqi Yi Chuan He