Późniejszy początek cukrzycy typu 1. a mniejsza łączność mózgu

| Psychologia
Patrick Hoesly, CC

U osób, u których cukrzyca typu 1. zaczęła się w wieku ponad 8 lat, podczas badań na późniejszych etapach życia odkrywa się słabszą sieć połączeń w mózgu niż u ludzi, u których tę samą diagnozę postawiono wcześniej.

Pokwitanie to czas, gdy mózg dojrzewa i tworzy połączenia w sieciach odpowiedzialnych za różne funkcje. Trzeba przeprowadzić kolejne badania, które pokażą, czy i ewentualnie jak rozpoczęcie cukrzycy typu 1. tuż przed pokwitaniem lub w jego trakcie wpływa na działanie mózgu [...] - podkreśla dr John Ryan ze Szkoły Nauk Medycznych Uniwersytetu w Pittsburghu, dodając, że warto także sprawdzić, jakie efekty dałaby dobra kontrola choroby w tym okresie.

W amerykańskim badaniu połowę próby stanowili ludzie, u których cukrzyca rozpoczęła się przed 8. r.ż. Resztę stanowili dopasowani pod względem wieku i płci ludzie, u których diagnozę postawiono po 8., ale przed 17. r.ż. Wszyscy byli uczestnikami Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study.

Dr Ryan opowiada, że wnioski wyciągnięto na podstawie skanów i testów z danego okresu i że kolejne badania obrazowe i testy przeprowadzane w ciągu 5-10 lat pokażą, czy słabsza łączność mózgu wiąże się z funkcjonowaniem poznawczym. Psychiatra dodaje też, że trzeba będzie sprawdzić, czy w skanach mózgu da się wskazać marker, który może przestrzec przed przyszłym pogorszeniem funkcji poznawczych.

Fakt, że dorośli z cukrzycą typu 1. żyją teraz dłużej niż kiedykolwiek, jest oczywiście wynikiem poprawy metod leczenia, ale stanowi także pilny problem z zakresu zdrowia publicznego. Uderzającą cechą tych pacjentów są [bowiem] nieprawidłowości mózgowe podobne do obserwowanych u o wiele starszych dorosłych bez cukrzycy - podsumowuje dr Caterina Rosano.

cukrzyca typu 1. początek diagnoza łączność mózgu funkcjonowanie poznawcze badanie obrazowe skan dr John Ryan dr Caterina Rosano