Krukowate rozpoznają liczby

| Nauki przyrodnicze
omarrun

Helen Ditz i Andreas Nieder z Uniwersytetu w Tybindze przeprowadzili badania, w czasie których wykazali, że krukowate rozpoznają liczby. Uczeni wykorzystali podczas eksperymentów czarnowrony, którym wszczepiono czujniki neuronów. Ptaki nauczono następnie grać w grę, a pozytywne wyniki nagradzano.

Podczas gry zwierzętom pokazywano różną liczbę (od 1 do 5) ciemnych kół znajdujących się wewnątrz szarego koła. Po około sekundzie ekran gasł na sekundę, a następnie pokazywano drugi obrazek. Na nim ponownie były przedstawione ciemne koła wewnątrz szarego. Jeśli liczba ciemnych kół była taka sama, jak poprzednio, zwierzę powinno uderzyć dziobem w ekran i otrzymywało nagrodę. Zarówno wielkość szarego koła jak i rozkład oraz wielkość ciemnych kół były różne, więc zwierzęta rzeczywiście musiały za każdym razem rozpoznać liczbę ciemnych kół. Drugi obrazek miał tyle samo ciemnych kół co pierwszy w połowie przypadków. Ptaki udzieliły jednak około 75% prawidłowych odpowiedzi, więc nie był to przypadek, tym bardziej, że większość błędów popełniły wówczas, gdy oba obrazki różniły się zaledwie jednym ciemnym kołem. Większa trudność sprawiały im też rysunki z czterema czy pięcioma kołami niż z dwoma lub trzema, co jest zgodne z naszą wiedzą o funkcjonowaniu mózgu.

W czasie, gdy ptaki rozwiązywały zadanie, wszczepione czujniki monitorowały aktywność około 500 neuronów. Okazało się, że gdy ptakom pokazywano kropki dochodziło do zmian aktywności około 100 neuronów. Co ciekawe, różne neurony aktywowały się w odpowiedzi na różną liczbe kropek. We wzorcach aktywizacji neuronów widać było analogię do wyborów czynionych przez zwierzęta. Na przykład neurony odpowiedzialne za cztery kropki aktywowały się też, tylko nieco słabiej, przy trzech i pięciu kropkach. Do mniejszych pomyłek w działaniu neuronów dochodziło przy odróżnianiu jeden od dwa niż cztery od pięć. Takie działanie również jest zgodne z naszą wiedza o mózgu.

Badania dowiodły, że mózgi czarnowronów przetwarzając liczby działają identycznie jak mózgi naczelnych. Co prawda przetwarzanie liczb ma miejsce w innych obszarach mózgu, ale na poziomie neuronów proces przebiega tak samo. Zdaniem naukowców to dowód, że proces rozpoznawania mniejszych liczb wyewoluował zanim przed 300 milionami lat żył ostatni wspólny przodek ptaków i naczelnych.

czarnowron liczba mózg neuron