Cyniczna nieufność grozi demencją

| Psychologia
Andrea Guerra, CC

Związana z cynizmem podejrzliwość (ang. cynical distrust), definiowana jako przekonanie, że inni mają głównie egoistyczne motywy, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia demencji.

Warto przypomnieć, że dotąd cynizm wiązano z innymi problemami zdrowotnymi, np. chorobami serca.

Wyniki uzupełniają inne dane, które pokazują, że czyjeś podejście do życia i osobowość mogą mieć wpływ na zdrowie. Zrozumienie, jak cechy osobowościowe takie jak cynizm oddziałują na ryzyko demencji, może pomóc w opracowaniu metod prewencyjnych - podkreśla dr Anna-Maija Tolppanen z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii.

W ramach studium 1449 osobom w średnim wieku 71 lat dano do wypełnienia testy na demencję i kwestionariusz mierzący poziom cynizmu (wykazano, że ten ostatni jest rzetelny i wyniki pozostają stałe na przestrzeni lat). Ludzi pytano, w jakim stopniu zgadzają się z twierdzeniami w rodzaju "Bezpieczniej nie ufać nikomu". W oparciu o uzyskaną punktację badanych podzielono na 3 grupy: z niskim, umiarkowanym i wysokim poziomem podejrzliwości.

W sumie 622 osoby ukończyły 2 testy na demencję, przy czym 2. z nich średnio 8 lat od rozpoczęcia studium. W tym czasie u 46 zdiagnozowano demencję. Kiedy Finowie wzięli poprawkę na inne czynniki ryzyka demencji, w tym nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu i palenie, okazało się, że ludzie z wysokim poziomem cynicznej podejrzliwości zapadali na nią 3-krotnie częściej od badanych z pierwszej z wydzielonych podgrup. Ze 164 ochotników z wysokim poziomem podejrzliwości otępienie wystąpiło u 14 osób, w porównaniu do 9 z 212 reprezentantów grupy z niskim natężeniem podejrzliwości.

Autorzy artykułu z pisma Neurology sprawdzali także, czy ludzie z wysokim poziomem podejrzliwości wcześniej umierają. W tej części studium uwzględniono przypadki 1146 osób. Ich losy śledzono średnio przez 10 lat. W tym czasie odnotowano 361 zgonów. Początkowo cynizm wydawał się korelować z wcześniejszą śmiercią, lecz gdy naukowcy uwzględnili np. pozycję socjoekonomiczną, palenie czy stan zdrowia, związek zanikł.

demencja otępienie cynizm podejrzliwość ryzyko dr Anna-Maija Tolppanen