Mieszane stany depresyjne zwiększają ryzyko próby samobójczej

| Psychologia
gfbpublez, CC

W przypadku osób z depresją, które przejawiają ryzykowne zachowania, są pobudzone oraz impulsywne, ryzyko podjęcia próby samobójczej jest o co najmniej 50% wyższe.

Podczas międzynarodowego studium BRIDGE-II-MIX naukowcy oceniali 2811 osób cierpiących na depresję (628 podjęło próbę samobójczą). Z każdym z pacjentów był przeprowadzany wywiad psychiatryczny. Analizowano m.in. wcześniejsze próby samobójcze, historię rodziny, przeszłe i obecne leczenie czy wyniki uzyskiwane w Skali Ogólnego Funkcjonowania (Global Assessment of Functioning, GAF).

Naukowcy przyglądali się cechom i zachowaniom ludzi, którzy targnęli się na życie i porównywali je z pacjentami z depresją, którzy nie próbowali popełnić samobójstwa.

Odkryliśmy, że próbę samobójczą często poprzedzają mieszane stany depresyjne, gdzie pacjent ma z jednej strony depresję, a z drugiej przejawia pobudzenie czy manię. [...] Czterdzieści procent próbujących popełnić samobójstwo pacjentów miało raczej epizod mieszany, a nie [czystą] depresję. Za pomocą kryteriów DSM [klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego] stany mieszane zidentyfikowano tylko u 12% pacjentów, zaś przy zastosowaniu naszych metod odsetek zagrożonych wzrósł aż do 40%. To oznacza, że standardowe metody nie wychwytują wielu pacjentów z grup ryzyka - podkreśla dr Dina Popović ze Szpitala Klinicznego w Barcelonie.

Ryzyko popełnienia samobójstwa jest o przynajmniej 50% wyższe, gdy u osoby z depresją występują następujące objawy:

1) ryzykowne zachowania, np. lekkomyślna jazda samochodem czy utrzymywanie stosunków płciowych z wieloma partnerami,
2) pobudzenie psychoruchowe, np. krążenie po pomieszczeniu, wykręcanie dłoni,
3) impulsywność (uleganie zachciankom, działanie bez zastanowienia lub rozważenia konsekwencji).

Ponieważ pacjent może spontanicznie nie mówić o tych problemach, wg Popović, klinicysta powinien każdorazowo przeprowadzić odpowiedni wywiad. Plusem tego studium jest to, że to nie testy kliniczne z udziałem idealnych pacjentów, ale duże badanie prowadzone w realnym świecie.

Wyniki Popović zostaną zaprezentowane na konferencji Europejskiego College'u Neuropsychofarmakologii (European College of Neuropsychopharmacology, ECNP) w Amsterdamie.

depresja stany mieszane pobudzenie zachowania ryzykowne ryzyko próba samobójcza Dina Popović