Rzeczywistość wirtualna uczy chorych współczucia sobie

| Psychologia
mk ist raelly em, CC

Terapia z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej z zanurzeniem może sprawić, że pacjenci z depresją będą w stosunku do siebie mniej krytyczni i bardziej współczujący, co ostatecznie doprowadzi do zelżenia objawów choroby.

University College London

Terapię, testowaną wcześniej na zdrowych ochotnikach, wdrożono u 15 chorych z depresją w wieku 23-61 lat. Dziewięć osób wspominało o zmniejszeniu objawów miesiąc po leczeniu (w przypadku 4 spadki były znaczące klinicznie).

Pacjentów zachęcano, by będąc w ciele dorosłego awatara, pocieszali zdenerwowane dziecko. Dziecko, do którego przemawiano, stopniowo przestawało płakać i się uspokajało. Po paru minutach chorzy trafiali do ciała dziecka i z tej perspektywy doświadczali własnych wcześniejszych słów i gestów. Ośmiominutowy scenariusz powtarzano 3 razy w tygodniowych odstępach. Losy pacjentów śledzono potem przez miesiąc.

Gdy sprawy układają się źle, ludzie, którzy zmagają się z lękiem i depresją, mogą być w stosunku do siebie nadmiernie krytyczni. W opisanym badaniu, uspokajając dziecko, a następnie słysząc swoje własne słowa, pacjenci pośrednio okazują sobie współczucie. Celem jest nauczenie chorych, by byli dla siebie bardziej współczujący i mniej krytyczni. Rezultaty są obiecujące. Miesiąc po studium kilku pacjentów opisywało, jak terapia zmieniła ich reakcje na sytuacje w prawdziwym życiu, w których kiedyś byli wobec siebie krytyczni - podkreśla prof. Chris Brewin z Uniwersyteckiego College'u Londyńskiego (UCL).

Autorzy publikacji z British Journal of Psychiatry Open przypominają, że ze względu na wykorzystanie małej próby i brak grupy kontrolnej nie można z całą pewnością powiedzieć, że za poprawę kliniczną odpowiada właśnie opisana interwencja.

Obecnie rozwijamy tę technikę, by przeprowadzić testy na większej próbie - wyjaśnia prof. Mel Slater z Uniwersytetu w Barcelonie, dodając, że jeśli wyniki uda się powtórzyć, rozpowszechnienie tanich domowych systemów do rzeczywistości wirtualnej umożliwiłoby stosowanie terapii na dużą skalę.

depresja terapia rzeczywistość wirtualna z zanurzeniem współczucie Chris Brewin Mel Slater