Przeciwdepresyjny probiotyk

| Psychologia
ronocdh, CC

Probiotyki mogą eliminować objawy depresji.

Badanie pokazuje, że u pacjentów z zespołem jelita drażliwego [IBS] spożycie specyficznego probiotyku może korzystnie wpływać zarówno na objawy gastroenterologiczne, jak i psychologiczne [współwystępującą depresję]. To otwiera nowe ścieżki w leczeniu osób z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego i z pierwotnymi chorobami psychiatrycznymi - podkreśla prof. Premysl Bercik z McMaster University.

W pilotażowym badaniu wzięły udział 44 osoby z IBS i łagodną-umiarkowaną depresją lub lękiem. Monitorowano je przez 10 tygodni, gdy zażywały probiotyk z Bifidobacterium longum NCC3001 bądź placebo.

Okazało się, że po 6 tygodniach u 14 z 22 pacjentów (64%) zażywających probiotyk spadła punktacja w skali depresji (w porównaniu do 22 ludzi - 32% - przyjmujących placebo).

Badanie za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) pokazało, że poprawie tej towarzyszyły zmiany w licznych regionach mózgu odpowiedzialnych za kontrolę nastroju.

To pokłosie dekady prac - od zidentyfikowania probiotyku, przez badanie go w modelach przedklinicznych, po analizę szlaków, za pośrednictwem których sygnały z jelita docierają do mózgu - opowiada Bercik. Wyniki pilotażowego badania są bardzo obiecujące, ale trzeba je w przyszłości potwierdzić w testach na szerszą skalę - podsumowuje dr Maria Pinto Sanchez.

depresja zespół jelita drażliwego IBS probiotyk Bifidobacterium longum NCC3001 Premysl Bercik Maria Pinto Sanchez