Lot dronem nie szkodzi produktom krwiopochodnym

| Medycyna
Johns Hopkins Medicine

Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wykazali, że duże opakowania preparatów krwiopochodnych zachowują w czasie lotu dronem temperaturę oraz integralność komórkową.

Drony to szansa dla obszarów wiejskich, gdzie nie ma klinik, infrastruktury do pozyskania czy transportu preparatów krwiopochodnych - podkreśla dr Timothy Amukele. Wg naukowca, przydadzą się one także w centrach miast, usprawniając dystrybucję i jakość opieki medycznej.

Wcześniej ekipa z Johnsa Hopkinsa badała wpływ transportu dronem na skład chemiczny, hematologiczny i mikrobiologiczny próbek krwi. Okazało się, że lot nie szkodził żadnemu z tych parametrów.

Najnowsze studium poświęcono wpływowi transportu dronem na większe ilości produktów krwiopochodnych do transfuzji. W ich przypadku wymogi dot. przewozu czy przechowywania są o wiele bardziej złożone niż w odniesieniu do próbek do badań laboratoryjnych.

Naukowcy kupili od Amerykańskiego Czerwonego Krzyża po 6 jednostek erytrocytów, płytek i nierozmrożonego osocza. Później po 2-3 jednostki pakowano do przenośnej lodówki; w ten sposób dopasowano się do zaleceń wagowych transportu dronem. Następnie ok. 5-l lodówkę przyczepiano do drona S900.

Podczas testów dron pokonywał na wysokości 100 m odległość ok. 13-20 km. Erytrocyty, płytki i osocze umieszczano w, odpowiednio, zwykłym lodzie, prekalibrowanych opakowaniach termicznych i suchym lodzie.

Testy prowadzono nad niezamieszkałym rejonem. Dronem kierował pilot z certyfikatem. Po locie wszystkie próbki trafiły do uniwersyteckiego szpitala. Po odwirowaniu specjaliści sprawdzali, czy doszło do uszkodzenia krwinek. W przypadku płytek oceniano zmiany pH oraz liczebność, a osocze oglądano pod kątem obecności pęcherzyków powietrza (co wskazywałoby na rozmrażanie).

Ekipa planuje większe testy w USA i za granicą. Amerykanie wspominają też o sprawdzeniu metod aktywnego chłodzenia (chodzi np. o programowanie lodówek, by podtrzymać konkretną temperaturę).

dron transport preparaty krwiopochodne Timothy Amukele