Dysleksja kobieca różni się od męskiej

| Psychologia
frostnova, CC

Dysleksja manifestuje się w kobiecym mózgu inaczej niż w mózgu męskim.

Zespół z Georgetown University porównywał mózgi dyslektycznych kobiet i mężczyzn (dorosłych i dzieci) oraz osób z grupy kontrolnej. Wg Guinevere Eden, dotąd kobiety często pomijano, bo u mężczyzn zaburzenie występuje 2-3-krotnie częściej. Zakładano, że wyniki z badań na mężczyznach można zgeneralizować na obie płci. Nasze studium sugeruje jednak, że by właściwie odpowiedzieć na pytania dotyczące źródeł i ewentualnej terapii, naukowcy powinni rozdzielić kobiety i mężczyzn.

Istnieje specyficzna płciowo wariancja w zakresie anatomii mózgu - podczas zadań językowych kobiety posługują się [np.] obiema półkulami, a mężczyźni jedną. Wiadomo również, że hormony płciowe wpływają na budowę mózgu i że hormony żeńskie, takie jak estrogen, działają ochronnie po urazie mózgu. To wskazówka, w jaki jeszcze sposób można by wytłumaczyć [...] zebrane przez nas dane - podkreśla główna autorka studium, dr Tanya Evans.

Po uwzględnieniu przypadków 118 osób Amerykanie ustalili, że u dyslektycznych mężczyzn mniej istoty szarej występuje w obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie językowe (do takich wniosków dochodzili zresztą autorzy wcześniejszych badań). U dyslektycznych kobiet zdjęcia z rezonansu magnetycznego wykazały zmniejszoną objętość substancji szarej w rejonach związanych z przetwarzaniem czuciowo-ruchowym.

dysleksja kobiety mężczyźni rezonans magnetyczny istota szara Guinevere Eden Tanya Evans