Osobniki alfa ryzykują złym stanem zdrowia i przedwczesnym starzeniem

| Nauki przyrodnicze
Derek Keats, CC

Nierówne obciążenie pracą w grupie naraża najbardziej zajętych, czytaj samca i samicę alfa, na zły stan zdrowia oraz przyspieszone starzenie.

Naukowcy z Uniwersytetu w Exeter badali społeczne dzierzagacze białobrewe (Plocepasser mahali), u których rozmnażają się tylko samica i samiec alfa, lecz pisklętami zajmują się wszyscy (z oczywistych względów najbardziej obciążona zajęciami jest jednak para osobników dominujących). Choć to samica w większym stopniu dba o młode, oboje sporo inwestują w żarliwą obronę terytorium grupy.

By ocenić, jak nierówny rozdział obowiązków wpływa na ochronę przeciwoksydacyjną, naukowcy badali 93 dzierzgacze przed i po sezonie lęgowym (wytężona praca może przeciążać naturalne mechanizmy obronne, prowadząc do stresu oksydacyjnego).

Gdy grupy zwierząt, w tym ludzi, żyją razem, dzielą się obowiązkami i jedni pracują więcej niż drudzy. Chcieliśmy sprawdzić, czy najciężej pracujące osobniki są najzdrowsze i czy to pozwala im żyć na wyższych obrotach [...]. Chcieliśmy również ustalić, czy tempo pracy oddziałuje na zdrowie, pozostawiając najpracowitszych w kiepskiej kondycji - opowiada dr Dominic Cram.

Studium wykazało, że o ile osobniki dominujące i podległe mają przed sezonem lęgowym podobny poziom ochrony przeciwoksydacyjnej, o tyle po zakończeniu półrocznego sezonu lęgowego u najciężej pracujących samic alfa następuje osłabienie zabezpieczenia.

Nasze ustalenia sugerują, że nierówny podział pracy w społeczeństwach zwierzęcych może narażać najciężej pracujących na stres oksydacyjny, który z kolei skutkuje złym stanem zdrowia i przyspieszonym starzeniem - podsumowuje dr Andrew Young.

dzierzagacze białobrewe Plocepasser mahali osobnik alfa podział pracy przeciążenie ochrona przeciwoksydacyjna stres oksydacyjny starzenie Andrew Young Dominic Cram