Twój e-PIT – jak bezpiecznie z niego korzystać (art. spons.)

Twój e-PIT

Twój e-PIT to usługa w której podatnik może znaleźć przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową deklaracje podatkową. Zeznanie zawiera dane i informacje dotyczące podatnika, w tym poufne wiadomości o danych osobowych oraz wartości finansowe. W przypadku dostępu do nich osób nieupoważnionych podatnicy mogą mieć problemy – oszuści wykorzystują je w celach wyłudzeń finansowych, a nawet zaciągnięcia kredytu na osobę podatnika.

Twój e-PIT

Nic więc dziwnego, że dostępu do usługi Twój e-PIT strzegą odpowiednie zabezpieczenia i specjalistyczne systemy logowania. Niestety mogą być one (szczególnie na początku) trudne do opanowania. Jak więc zalogować się do Twój e-PIT bez problemów?

Sposoby wykorzystania Twój e-PIT (dwie podstawowe formy pracy)

Twój e-PIT można przygotować bezpośrednio poprzez witrynę Ministerstwa Finansów oraz za pomocą profesjonalnych programów do wypełnienia PIT (aplikacje ePIT). Oba rozwiązania pozwalają wykorzystać dane przygotowywane wcześniej przez płatników. W każdym z tych opcji podatnik ma do wyboru dwa zasadnicze sposoby logowania: przez podatnie szeregu danych autoryzacyjnych lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Dane autoryzacyjne – 4 podstawowe kroki do zalogowania w Twój e-PIT

W celu zalogowania do usługi Twój e-PIT za pomocą danych autoryzacyjnych podatnik powinien przygotować:
1.    w pierwszej kolejności numer identyfikacji podatkowej PESEL (lub ewentualnie numer NIP i datę urodzenia);
2.    następnie kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni (2018 rok), która została złożona w PIT w 2019 roku;
3.    po trzecie należy podać kwotę przychodu z informacji od płatnika za obecnie rozliczany 2019 rok (na przykład z PIT-11 od pracodawcy);
4.    na koniec potwierdzając kwotą podatku lub nadpłaty z rozliczenia za poprzednio rozliczany rok 2018 (w 2019).

Logowanie przy pomocy profilu zaufanego

Profil zaufany to system danych, które pozwalają na zidentyfikowanie ich posiadacza podczas korzystania z usług podmiotów publicznych w Internecie. Profil zaufany pozwala potwierdzić swoją tożsamość, oraz podpisać różnego rodzaju wnioski. Profil zaufany można założyć za pomocą bankowości elektronicznej umożliwiającej potwierdzanie profilu zaufanego, lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, oraz w specjalnych punktach potwierdzających (urzędy oraz określone banki).

Podatnik, który chciałby założyć taki profil zaufany rejestruje swoje konto i składa wniosek o założenie profilu zaufanego, który następnie potwierdza w określonym punkcie.

Problemy z zalogowaniem do Twój e-PIT

W większości przypadków błędy w logowaniu do usługi Twój e-PIT polegają na nieprawidłowym wprowadzaniu danych autoryzacyjnych. Dodatkowo podatnicy powinni pamiętać, że:
•    osoby rozliczające się po raz pierwszy, nie mogą zalogować się do usługi Twój e-PIT przez dane uwierzytelniające (ponieważ nie będą znać kwot z poprzednich rozliczeń);
•    osoby których zwrot podatkowy wynosił 0 zł, lub nadpłata podatku wynosiła 0 zł, nie mają możliwości zalogowania się przez dane uwierzytelniające.
W takich wypadkach, jeżeli podatnik nadal chciałby skorzystać z usługi Twój e-PIT może zalogować się przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

 

e-PIT PIT rozliczenie podatkowe 2019