Czy e-papieros to bezpieczna alternatywa?

| Zdrowie/uroda
Michael Dorausch, CC

To, czy tzw. e-papierosy są bezpieczną alternatywą dla tradycyjnych produktów tytoniowych, zależy od zwyczajów użytkownika. Jeśli bowiem za często sięga on po substytuty papierosów, szkodzi swojemu układowi mięśniowo-szkieletowemu.

Naukowcy z Uniwersytetu w Miami przeanalizowali badania z 5 ostatnich lat. Interesował ich wpływ nikotyny na gojenie ran i złamań u ludzi.

Odkrycia sugerują, że w niskich dawkach nikotyna może być korzystna, sprzyjając np. produkcji kolagenu i gojeniu ran. Niestety, przy wyższych dozach komórki biorące udział w naprawie skóry i kości stają się nieskuteczne. To dlatego nadużywanie nikotynowej terapii zastępczej może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Co jest jednak wysoką lub niską dawką, zależy od rodzaju komórek.

Nie wszystkie komórki reagują na nikotynę w ten sam sposób. To, co jest niską dawką dla jednej, może być wysoką dla drugiej. Gdy ekspozycja na nikotynę się kończy, skutki są do pewnego stopnia odwracalne - wyjaśnia doktorant Carlos M. Carballosa.

O ile sam wpływ nadużywania nikotyny nie jest dla naukowców niczym nowym, o tyle oddziaływania na komórki macierzyste oraz układu mięśniowo-szkieletowego już tak. Szeroko udokumentowano, że w porównaniu do osób niepalących, u palaczy po złamaniu leczenie kości trwa dłużej. Istnieje wiele teorii, które próbują to wyjaśniać. My [jednak] sądzimy, że nikotyna znacząco wpływa na potencjał komórek macierzystych w zakresie namnażania, migracji oraz różnicowania osteogenicznego [...] - twierdzi prof. Herman S. Cheung.

Mechanizm, za pośrednictwem którego nikotyna wpływa na zdrowie kostno-mięśniowe, nie został dobrze poznany, lecz badania pokazują, że rolę mediatorów wydają się odgrywać cholinergiczne receptory nikotynowe (nAChRS) z powierzchni komórek. Naukowcy podejrzewają, że gdy nAChRS są wystawiane na oddziaływanie nikotyny, wpływa to na ekspresję miRNA. Oddziaływanie nikotyny na miRNA znajduje się w kręgu obecnych zainteresowań badawczych - podsumowuje Carballosa.

e-papieros nikotynowa terapia zastępcza układ kostno-mięśniowy kolagen gojenie złamanie rana dawka komórki macierzyste różnicowanie osteogeniczne cholinergiczne receptory nikotynowe nAChRS miRNA ekspresja Carlos M. Carballosa Herman S. Cheung