Odkryto 2 gatunki wielokomórkowych glonów z ediakaru

| Nauki przyrodnicze
Troye Fox

Zespół Stephena Dornbosa z Uniwersytetu Wisconsin w Milwaukee odkrył skamieniałości 2 nieznanych dotąd gatunków glonów morskich. Ponieważ ich wiek szacuje się na ponad 555 mln lat (ediakar), należą one do grona najstarszych form wielokomórkowego życia na Ziemi.

Nowo zdobyte dowody wskazują, że ewolucja wielokomórkowych form życia rozpoczęła się miliony lat wcześniej niż do tej pory sądzono.

Odkrycie pomaga nam poszerzyć wiedzę o życiu w relatywnie słabo udokumentowanym okresie. Pomaga skorelować zmiany w formach życia z tym, co wiemy o prehistorycznych środowiskach Ziemi [...].

Pewien typ skał osadowych ma odpowiednie właściwości do zachowania w postaci cienkich filmów węglowych organizmów o miękkich ciałach. Sposób fosylizacji szczątków organicznych jak na stanowisku w Burgess w Górach Skalistych został określony jako typ zachowania skamieniałości z łupków z Burgess (ang. Burgess Shale-type preservation). Ekipa Dornbosa natknęła się na jedno z takich miejsc, przeszukując pod kątem fosyliów z ediakaru wapień z zachodniej Mongolii. Jak można się domyślić, to tam odkryto skamieniałości opisywanych glonów.

Badania terenowe zostały sfinansowane przez Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki oraz Wisconsin Space Grant Consortium NASA.

Jeśli znajdujesz skamieniałość z tego okresu [ediakaru], trzeba mocnego poparcia dla przyjętej interpretacji. Im bardziej się cofasz w czasie geologicznym, tym bardziej kontestowane są [twoje] klasyfikacje.

ediakar glony morskie życie wielkomórkowe zachodnia Mongolia typ zachowania skamieniałości z łupków z Burgess Stephen Dornbos