Efekt jo-jo niebezpieczny dla starszych kobiet z prawidłową wagą

| Zdrowie/uroda
Lee Carson, CC

Efekt jo-jo zwiększał ryzyko zgonu z powodu chorób serca nawet u kobiet w wieku pomenopauzalnym, które na początku badania miały prawidłową wagę.

Cykliczne wahania wagi to nowy globalny problem związany z próbami odchudzania. Dotąd jednak wyniki dotyczące ewentualnych zagrożeń zdrowia były niespójne - podkreśla dr Somwail Rasla z Memorial Hospital of Rhode Island.

Naukowcy podzielili dane dot. historii wagi 158.063 pomenopauzalnych kobiet na 4 kategorie: stałej wagi, stałego jej wzrostu, utrzymanej niższej wagi po odchudzaniu i wahań wagi.

Amerykanie śledzili losy ochotniczek przez 11,4 roku. Okazało się, że kobiety z efektem jo-jo, których waga na początku studium była prawidłowa, były ok. 3,5-krotnie bardziej zagrożone nagłym zgonem sercowym niż panie, których waga pozostawała stabilna. Wahania wagi u kobiet z normalną masą ciała wiązały się także z wyższym o 66% ryzykiem zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca.

W przypadku kobiet z nadwagą lub otyłych z efektem jo-jo nie odnotowano wzrostu ryzyka zgonu z powodu którejkolwiek z tych chorób. Ryzyko zgonu nie wzrosło też u pań, które przytyły i nie schudły lub schudły i później nie przytyły.

Autorzy raportu zdają sobie sprawę z kilku ograniczeń swojego badania. Po pierwsze, było ono obserwacyjne, dlatego wskazuje jedynie na korelację, a nie na związki przyczynowo-skutkowe. Po drugie, bazowało na potencjalnie niedokładnych samoopisach. Ponieważ nagłe zgony sercowe zdarzały się rzadko, mogły też być dziełem przypadku. Poza tym należy pamiętać o tym, że badanie objęło starsze kobiety.

Rasla podkreśla, że zanim w związku z efektem jo-jo zostaną sformułowane zalecenia dla opieki klinicznej, potrzeba dalszych badań. Uzyskane dotąd wyniki odnoszą się bowiem wyłącznie do kobiet w wieku pomenopauzalnym, a do młodszych pań i mężczyzn już nie.

efekt jo-jo wahania wagi nagły zgon sercowy choroba niedokrwienna serca dr Somwail Rasla