Daj mi się posłuchać, a dowiem się, jak się czuję

| Psychologia
Graph by science team

Międzynarodowy zespół psychologów zaprezentował cyfrową platformę audio, która bez świadomości mówiącego modyfikuje emocjonalny wydźwięk jego głosu, tak by brzmiał on np. bardziej szczęśliwie czy smutno. Okazało się, że po usłyszeniu zmienionego głosu stan emocjonalny badanych zmieniał się na zgodny z nowym uczuciem.

Bardzo niewiele wiadomo o mechanizmach stojących za generowaniem emocji głosowej. [...] Chcieliśmy ocenić świadomość własnej ekspresji emocjonalnej u ludzi - wyjaśnia Jean-Julien Aucouturier z Francuskiego Komitetu Badań Naukowych (CNRS).

Podczas eksperymentu ochotnicy czytali na głos krótką historię. W tym czasie za pomocą platformy manipulowano ich głosem, tak by wydawał się szczęśliwszy, smutniejszy lub bardziej przestraszony (wynik docierał do nich przez słuchawki). Badani nie mieli świadomości tego zabiegu, ale ich stan emocjonalny dostosowywał się do generowanej cyfrowo emocji. Wg autorów publikacji z pisma PNAS, oznacza to, że ludzie nie zawsze kontrolują głos, by osiągnąć specyficzny cel i że wsłuchują się w swój głos, by się dowiedzieć, jak się czują.

Zależność między wyrazem a doświadczaniem emocji to od dawna kość niezgody w dziedzinie psychologii. Jako pierwsi zdobyliśmy dowód na istnienie bezpośredniego [słuchowego] sprzężenia zwrotnego, które oddziałuje na odczuwanie emocji - podkreśla Petter Johansson z Uniwersytetu w Lund.

Uczuciami manipulowano, stosując algorytmy, które symulowały akustyczne składowe emocjonalnych wokalizacji.

Wcześniej tego rodzaju modyfikacji emocjonalnych nie dało się przeprowadzać w odniesieniu do mowy, działano tylko na nagranych fragmentach. Prezentowana platforma jest opensource'owa. Można ją znaleźć na naszej witrynie. Zachęcamy wszystkich do ściągania i eksperymentowania z narzędziem - dodaje Aucouturier.

Naukowcy widzą wiele zastosowań dla nowej platformy. Katsumi Watanabe z Uniwersytetu Tokijskiego wspomina np. o uwzględnieniu tego narzędzia w terapii zaburzeń afektywnych. Wyrażenie naładowanych emocjami wspomnień czy opowiedzenie istotnych zdarzeń zmodyfikowanym tonem głosu mogłoby prowadzić do pozytywnej zmiany postaw pacjentów. Oprócz tego psycholodzy wspominają o zwiększeniu w ten sposób wpływu karaoke czy innych występów muzycznych na żywo, a także o zmienianiu emocjonalnej atmosfery konwersacji w czasie spotkań lub gier on-line.

emocje mowa głos wyraz doświadczanie odczuwanie Jean-Julien Aucouturier Petter Johansson Katsumi Watanabe