Fizycy ostrzegają przed utratą energetyki jądrowej

| Ciekawostki
Reznicek111

Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne ostrzega, że jeśli USA będzie traciła elektrownie atomowe w takim tempie jak obecnie, to do roku 2030 w Stanach Zjednoczonych ubędzie 60% źródeł czystej energii. Tylko w bieżącym roku zapowiedziano zamknięcie 4 elektrowni atomowych. Ich właściciele zdecydowali, że wolą je zamknąć, niż starać się o przedłużenie licencji na ich użytkowanie. Operatorzy zastanawiają się obecnie nad losem kolejnych 38 reaktorów w 23 stanach. W USA działa obecnie około 100 reaktorów.

Elektrownie atomowe zapewniają krajowi źródło czystej energii w czasie, gdy technologie słoneczne i wiatrowe nie są jeszcze gotowe, by wypełnić ewentualną lukę po utracie energetyki atomowej. Właściciele elektrowni powinni rozważyć przedłużenie licencji na elektrownie, które - w przeciwieństwie do siłowni węglowych czy gazowych - nie emitują żadnych istotnych zanieczyszczeń wymienionych w Clean Air Act - mówi Roy Schwitters, który był odpowiedzialny za prace nad raportem.
Energetyka jądrowa przeżywa problemy po wypadku w Fukushimie, a coraz powszechniejsze wykorzystywanie energii z gazu łupkowego spowodowało, że w USA pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących ekonomicznego uzasadnienia istnienia elektrowni atomowych.

Niedawno czterech wpływowych naukowców specjalizujących się w badaniach nad klimatem i energią wystosowało otwarty list, wzywający światowych polityków do wspierania energetyki jądrowej. Mimo, że teoretycznie możliwe jest ustabilizowanie klimatu bez energetyki jądrowej, to jednak w rzeczywistości nie istnieje żaden realny plan dokonania tego bez znaczącego udziału energii atomowej, czytamy w liście podpisanym przez Kena Caldeirę, Kerry'ego Emanuela, Jamesa Hansena i Toma Wigleya.

Autorzy wspomnianego na wstępie raportu przypominają, że obecnie amerykańska NCR (Nuclear Regulatory Commission) wydaje licencje na 60 lat, które można przedłużyć o kolejne 20 lat. Zauważają przy tym, że nie istnieją żadne technologiczne powody, by elektrownie nie mogły pracować przez 80 lat.

energetyka jądrowa reaktor energia czysta energia