Dieta bogata w pektyny sposobem na groźne szczepy pałeczek okrężnicy?

| Medycyna
MarcoRoosink, CC (Pixabay)

Dieta bogata w produkty roślinne może pomagać w ochronie przed enterokrwotocznymi szczepami pałeczek okrężnicy (ang. enterohemorrhagic E. coli, EHEC). U ludzi EHEC wywołują potencjalnie śmiertelne krwotoczne zapalenie okrężnicy. Jego objawami są krwista biegunka i wymioty.

Dieta bogata w produkty roślinne zawiera sporo pektyny [...]. Jest ona przekształcana przez bakterie mikrobiomu w kwas galakturonowy, który jak wykazaliśmy, może hamować zjadliwość EHEC - wyjaśnia prof. Vanessa Sperandio z UT Southwestern.

Ma to duże znaczenie z perspektywy zdrowia publicznego, gdyż wybuchy epidemii EHEC prowadzą do krwotocznego zapalenia okrężnicy, a to poważna choroba, która bywa śmiertelna, zwłaszcza u osób bardzo młodych i starszych.

Jak podkreśla Sperandio, wpływając na układ immunologiczny oraz metabolizm makroorganizmu, komensale "tworzą" barierę ochronną przed patogenami. EHEC i inne bakterie Gram-ujemne radzą sobie jednak z tą sytuacją za pomocą systemu sekrecji typu III (ang. type III secretion system, T3SS). Jego część przypomina żądło czy molekularną strzykawkę, za pomocą której patogeny wprowadzają do komórek gospodarza białka efektorowe, np. toksyny.

Ponieważ EHEC nie wpływa na myszy, podczas eksperymentów na gryzoniach Amerykanie wykorzystali podobny patogen - Citrobacter rodentium.

Przede wszystkim nasze badanie wykazało, że dobre E. coli i patogenne, takie jak EHEC, wykorzystują jako składniki odżywcze inne cukry.

Głównym źródłem kwasu galakturonowego są pektyny z warzyw i owoców. Wytwarzaniem kwasu zajmuje się zaś ważna bakteria mikrobiomu - Bacteroides thetaiotamicron. Co istotne, ten kwas cukrowy jest wykorzystywany przez EHEC i C. rodentium na dwa sposoby. Początkowo patogen używa go jako źródła energii.

Gdy jednak ilość kwasu galakturonowego maleje, pełni on funkcję sygnału związanego z modulacją ekspresji genów kodujących T3SS. Kiedy zasoby kwasu cukrowego się wyczerpują, patogen zmienia strategię przeżycia [...].

W ramach studium karmę 6 myszy uzupełniano dodatkowymi 5% pektyn ze skórek cytrusów. Myszom z grupy kontrolnej (4) podawano standardową paszę. Okazało się, że w grupie pektynowej współczynnik infekcji był niższy.

Stwierdzono też, że gryzonie z grupy pektynowej miały mniej objawów. Wygląda więc na to, że taka zawartość pektyn w diecie powstrzymuje patogeny przed aktywacją repertuaru toksyn i innych czynników wirulencji.

enterokrwotoczne pałeczki okrężnicy. E. coli bakterie komensalne krwotoczne zapalenie okrężnicy pektyny kwas galakturonowy