Najstarsze zanieczyszczenia spowodowane przez ludzi

| Humanistyka
Ted Percival, CC

W jaskiniach na terenie Półwyspu Iberyjskiego znaleziono najstarsze ślady zanieczyszczenia metalami ciężkimi spowodowane działalnością człowieka. Pochodzą one z epoki kamienia. Wyniki badań wskazują, że w tym czasie nasi przodkowie zamieszkiwali jaskinie zanieczyszczone metalami ciężkimi pochodzącymi z ognisk, dymu i popiołów. Mogło mieć to wpływ na ich tolerancję zanieczyszczeń środowiskowych.

Największe stężenie miedzi, ołowiu, cynku i niklem znaleziono w Gorham's Cave na Gibraltarze. W jakini tej dobrze zachowały się ślady po paleniskach wykorzystywanych przez neandertalczyków. Ślady metali ciężkich znaleziono też w Vanguard Cave oraz w El Pirulejo na południu Hiszpanii. Tamtejsze ślady powiązano z użyciem galeny, czyli siarczku ołowiu, który był wykorzystywany do wytwarzania barwników i koralików. Zanieczyszczenia metalami znaleziono też w innych jaskiniach, ale tam pochodziły z odchodów ptaków i nietoperzy.

Autorzy badań twierdzą, że ich odkrycie to przykład najwcześniejszego znanego nam zanieczyszczenia metalami spowodowanego przez człowieka. Ich zdaniem, pomimo wysokiego stężenia metali zanieczyszczona gleba nie stanowiła dużego zagrożenia dla Homo sapiens. Wskutek przebywania w zadymionych jaskiniach ludzie wyrobili sobie bowiem z czasem tolerancję na podwyższony poziom metali ciężkich.

epoka kamienia metale ciężkie ognisko