Wymazywanie strachu w czasie jednej sesji

| Psychologia
doug88888, CC

Holenderskie specjalistki zademonstrowały na grupie osób z arachnofobią, że wystarczy jedna 2-minutowa ekspozycja na przerażający bodziec i podanie propranololu, by wyeliminować strach.

Zwykle, by uzyskać pożądane efekty (usunąć fobię), trzeba wielu sesji terapii behawioralnej i/lub codziennego zażywania leków. Przyspieszenie tego procesu oznaczałoby więc zmniejszenie stresu przeżywanego przez pacjenta oraz, oczywiście, spore oszczędności.

Marieke Soeter i Merel Kindt z Uniwersytetu w Amsterdamie postanowiły wykorzystać odkryte przez zespół dr. Josepha LeDoux zjawisko rekonsolidacji. Oznacza ona, że engramy pamięci można uaktualniać/modyfikować (wzmacniać lub osłabiać) w kontekście nowych, towarzyszących przypominaniu wydarzeń. Grupa LeDoux podawała np. do ciał migdałowatych uwarunkowanych szczurów antybiotyk anizomycynę, który blokując syntezę białek, wybiórczo zaburzał konsolidację. Soeter i Kindt podkreślają jednak, że dotąd wywołaną farmakologicznie amnezję zademonstrowano przekonująco tylko w odniesieniu do lęków uzyskanych u ludzi i zwierząt w laboratorium, stąd ich pomysł, by przeprowadzić badania na 45 ochotnikach z arachnofobią.

Badanych wylosowano do 2 grup. Po krótkiej ekspozycji na tarantulę pierwszej podawano pojedynczą dawkę propranololu (to uzasadniony wybór, bo autorzy wcześniejszych prac ustalili m.in., że blokada przekaźnictwa noradrenergicznego przez podany doustnie propranolol osłabia aktywację ciał migdałowatych osób, które zapamiętują bodźce o charakterze emocjonalnym), a drugiej placebo.

Okazało się, że w pierwszej grupie znacząco ograniczono w ten sposób zachowanie unikowe i nasilono przybliżanie. Efekty utrzymywały się przez rok.

Wykazałyśmy po raz pierwszy, że lek amnestyczny podany przy okazji reaktywacji pamięci przekształcał zachowanie unikowe w przybliżanie u osób z prawdziwym lękiem przed pająkami. Nowe podejście to raczej operacja niż terapia - twierdzi Kindt.

Badania trzeba rozszerzyć na inne grupy pacjentów, a także sprawdzić, jak na wyniki wpłyną dodatkowe zmienne.

fobia lęk rekonsolidacja engram pamięć propranolol amnezja Joseph LeDoux Marieke Soeter Merel Kindt