Fraktale wskazują na nowe sposoby walki z nowotworami

| Medycyna
Credit: M. Dokukin and I. Sokolov

W pewnym momencie przekształcania się komórek przednowotworowych w nowotworowe na powierzchni pojawiają się unikatowe układy fraktali. Naukowcy uważają, że można to wykorzystać do zapobiegania chorobie.

Mimo wielu dekad walki z nowotworami, daleko nam do zwycięstwa. Szybki wzrost złożoności i zmienność sygnatur genetycznych spowalniają postępy czynione w oparciu o odkrywanie specyficznych genów. Oznacza to, że teraz bardziej niż kiedykolwiek dotąd potrzebujemy konceptualnych paradygmatów natury nowotworów. Nasze odkrycia przyczyniają się do stworzenia jednego z nich - uważa prof. Igor Sokolov.

W ramach studium Sokolov i dr Dokukin z Tufts University oraz prof. Woodworth z Clarkson University posłużyli się mikroskopem sił atomowych, by uzyskać zdjęcia ludzkich komórek nabłonka szyjki macicy w bardzo dużej rozdzielczości. Komórki badano in vitro podczas przejść do stanu przednowotworowego i nowotworowego.

Mimo wcześniejszych oczekiwań, że fraktale są związane z komórkami nowotworowymi, odkryliśmy, że geometria fraktalna występuje wyłącznie w ograniczonym okresie rozwoju, gdy nieśmiertelne komórki stają się nowotworowe. Ustaliliśmy także, że komórki bardziej odbiegają od [wzorca] w ciągu dalszego nowotworzenia, a zdrowe komórki nie mają fraktali - wyjaśnia Sokolov.

Na razie nie wiadomo, czy wzorce fraktalne odgrywają jakąś rolę w karcynogenezie, ale naukowcy sądzą, że to możliwe, zważywszy, jak ważna jest funkcja powierzchni komórek w przerzutowaniu. Kiedy nowotwór rozprzestrzenia się po organizmie, komórki nowotworowe musza fizycznie pełznąć przez różne tkanki, walcząc m.in. z tarciem [...].

fraktale nowotworzenie przekształcenie układ powierzchnia komórka Igor Sokolov