Do przetrwania gatunku wystarczy mniej osobników

| Nauki przyrodnicze
US Fish & Wildlife Service

Badania nad zagrożonym gatunkiem żółwia dowodzą, że do przetrwania gatunku wystarczy znacznie mniej osobników, niż dotychczas sądzono. Obecnie uważa się, że granicą, poniżej której gatunek nie jest w stanie przetrwać, jest istnienie 5000 dorosłych osobników.

Naukowcy ze State University of New York zauważyli, że - przynajmniej w przypadku skrajnie zagrożonego żółwia torfowiskowego - wystarczy 15 płodnych samic, by gatunek przetrwał 100 lat. Uczeni obliczyli, że średnio jedna samica żółwia ma niemal jedno młode rocznie. Młode ma 33-procentową szansę na przeżycie pierwszego roku. Na tej podstawie stwierdzili, że populacja składajaca się z 40 osobników, w tym 15 płodnych samic, ma 90% szansy na przetrwanie 100 lat. Naukowcy podkreślają, że nie brali pod uwagę problemów związanych z chowem wsobnym, które mogą zmniejszyć szanse populacji na przetrwanie. Jednak, ich zdaniem, badania te pokazują, że przyjęty obecnie wskaźnik średniej liczby osobników koniecznych do przetrwania gatunku (MVP) powinien być znacznie obniżony.

Inni specjaliści zwracają uwagę, że znaczenie MVP jest przeceniane. Zdaniem Stevena Beissingera z University of California, Berkeley, ważniejsze jest zdrowie habitatu zamieszkiwanego przez gatunek czy tempo spadku jego liczebności. Z kolei Philip Stephens z Durham University zauważa, że zbytnie przywiązywanie się do MVP może prowadzić do podejmowania fatalnych decyzji dotyczących ochrony gatunków.

gatunek zagrożenie przetrwanie gatunku