12 nowych pochówków z Gebel el-Silsila

| Humanistyka
Lund University

Archeolodzy z Uniwersytetu w Lund, którzy pracowali na stanowisku Gebel el-Silsila 65 km od Asuanu, odkryli 12 nowych grobowców/pochówków z czasów XVIII dynastii (zwanej też dynastią Totmesydów).

Są to wykute w skale krypty i jedno- bądź dwukomorowe grobowce, nisze (prawdopodobnie na ofiary) czy grobowiec z licznymi pochówkami zwierzęcymi.

Materiał archeologiczny zebrany przez ekipę Marii Nilsson i Johna Warda pochodzi (podobnie jak w przypadku wcześniejszych wykopalisk nekropolii) z czasów panowania Totmesa III i Amenhotepa II.

Naukowcy natrafili na biżuterię, amulety, skarabeusze, naczynia, ceramiczne trumny, malowane kartonaże czy sarkofagi z piaskowca.

Wstępne badania wydobytych dotąd z nekropolii ludzkich szczątków sugerują generalnie dobry stan zdrowia. Niewiele dowodów świadczy o niedożywieniu lub infekcjach. Złamania i choroby przyczepów mięśniowych to skutki intensywnej pracy fizycznej. Ponieważ większość urazów znajdowała się na zaawansowanych etapach gojenia, wskazuje to na skuteczną opiekę medyczną.

grobowce pochówki Gebel el-Silsila XVIII dynastia Maria Nilsson John Ward