Groszek jednak nie wymarł

| Nauki przyrodnicze
Andrzej Ryś, Lasy Państwowe

W Puszczy Piskiej, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo, znaleziono - uważany za wymarły - groszek różnolistny (Lathyrus heterophyllus). To pierwszy od 50 lat przypadek trafienia na tę roślinę.

Ostatnie oficjalne informacje o występowaniu w Polsce tej rośliny pochodzą z 1958 roku. Sądzono więc, że groszek wymarł. Teraz został znaleziony na 10 stanowiskach. W sumie odkryto 420 pędów groszku.

Jak czytamy w serwisie gazeta.pl większość stanowisk występuje na obszarze, na którym odtwarzana jest świetlista dąbrowa. Najwięcej pędów groszku różnolistnego rosło tam, gdzie od dwóch lat wypasano stado koników polskich, które wyjadały składniki runa. Świetlista dąbrowa to ginący typ lasu, który był związany z serwitutami - wywodzącym się z czasów feudalnych prawem chłopów m.in. do wypasania zwierząt hodowlanych w pańskich lasach. Po II wojnie tego zwyczaju zakazano, żeby bydło i konie nie niszczyły upraw leśnych. Leśnicy ze Strzałowa jako pierwsi w kraju podjęli próbę rewitalizacji takich siedlisk.

Obecnie odkryte stanowiska pokrywają się mniej więcej z tymi, które przed stu laty opisywali niemieccy botanicy. To oznacza, że groszek przetrwał cały wiek, mimo że prowadzona była na tym terenie normalna gospodarka leśna.

groszek różnolistny Puszcza Piska gatunek wymarły