Jak skuteczny jest kamienny grot włóczni?

| Humanistyka
Andrea Dolfini et al., Newcastle University

Pół miliona lat temu nasi przodkowie zaczęli osadzać na kijach odpowiednio spreparowane kamienie i uzyskali w ten sposób włócznie z kamiennym grotem. Jako, że przygotowanie takiej włóczni wymaga znacznie więcej czasu i wysiłku niż samo tylko zaostrzenie kija, archeolodzy przyjęli, iż wysiłek ten musiał się opłacać, zatem włócznie z kamiennym grotem są bardziej skuteczne od włóczni z drewnianym ostrzem.

Jayne Wilkins z Arizona State University i jej koledzy przeprowadzili testy obu rodzajów broni. Skonstruowali repliki włóczni z kamiennym oraz drewnianym oszczep i za pomocą odpowiednio skalibrowanej kuszy, która miała symulować ręczne miotanie, strzelali z nich do żelatyny balistycznej. To substancja o gęstości podobnej do gęstości tkanek ludzkiego ciała. Jest standardowo używana do testowania siły niszczącej broni palnej.

Naukowcy odkryli, że oba typy włóczni penetrowały żelatynę na podobną głębokość. Jednak włócznie z kamiennym grotem powodowały pojawienie się znacznie bardziej rozległych ran. Były one o około 25% szersze niż rany zadane zaostrzonym kijem. Szersze rany to z kolei większe prawdopodobieństwo, że włócznia dosięgnie ważnych organów i polowanie zakończy się sukcesem.

„Regularne używanie tej broni mogło zmniejszyć śmiertelność wśród dorosłych, zwiększyć średnią długość życia, zwiększyć dostawy dużych porcji żywności o wysokiej jakości oraz zmniejszyć dzienne wahania racji żywnościowych. W efekcie mogła zmienić się wielkość porcji żywności, jaką dorośli dostarczali osobom od siebie zależnym oraz regularność dostaw. To z kolei mogło mieć wpływ na historię człowieka. Przedłużony czas dzieciństwa, większa płodność kobiet oraz wychowywanie dzieci w parach – to wszystko możemy wyjaśnić częściowo zwiększeniem się odsetka udanych polowań i zmniejszeniem wahań dostaw żywności w społeczeństwach łowiecko-zbierackich” - napisali naukowcy na łamach PLOS ONE. To jednak nie wszystko. „Symulacje komputerowe sugerują, że osoby wyposażone w bardziej skuteczną broń z większym prawdopodobieństwem będą współpracowały podczas polowania, niż osoby wyposażone w broń mniej skuteczną. Dzieje się tak, przynajmniej częściowo, ponieważ brak kooperacji w przypadku posługiwania się bardziej niebezpieczną bronią naraża polujących na większe niebezpieczeństwo wzajemnego zadania sobie śmiertelnych obrażeń” - czytamy w artykule.

grot włócznia kamień rana