Witamina C skraca leczenie gruźlicy

| Medycyna
CDC

Badania na myszach i hodowlach tkankowych pokazują, że podawanie z lekami na gruźlicę witaminy C skraca czas potrzebny na wyeliminowanie prątków Mycobacterium tuberculosis.

Zarażonym M. tuberculosis gryzoniom podawano leki lub witaminę albo ich połączenie. Cztery i sześć tygodni od terapii oceniano obciążenie mikrobiologiczne.

Sama witamina C była nieaktywna, ale 2 niezależne eksperymenty pokazały, że z lekami pierwszego rzutu - izoniazydem i ryfampicyną - zmniejszała ona obciążenie szybciej niż oba leki bez witaminy. Jak podkreśla dr Catherine J. Vilcheze z College'u Medycyny Alberta Einsteina, badania na zakażonych tkankach dały podobne rezultaty; przy terapii łączonej czas sterylizacji hodowli skracał się aż o tydzień.

Nasze badanie pokazuje, że dodatek witaminy C do leków na gruźlicę może [...] skrócić farmakoterapię. To ważne, bo terapia lekowrażliwej gruźlicy trwa 6 miesięcy, co może zwiększać ryzyko błędów w leczeniu i potencjalnie prowadzić do powstania i rozprzestrzeniania antybiotykooporności - zaznacza dr William R. Jacobs.

Wcześniejsze badania wykazały, że o ile wyższe stężenia witaminy C zabijają aktywnie dzielące się komórki, o tyle niższe jej poziomy stymulują oddychanie i zapobiegają tworzeniu utajonych postaci bakterii. Co istotne, w obecności leków nasilone oddychanie będzie prowadzić do szybszego obumierania komórek. W naszym nowym artykule postulujemy więc, że witamina C stymuluje oddychanie M. tuberculosis i w ten sposób poprawia działanie izoniazydu i ryfampicyny.

Testy kliniczne pokażą, czy takie leczenie adjuwantowe może zmniejszyć ekspozycję pacjentów na toksyczne leki przeciwgruźlicze i zmniejszyć roznoszenie choroby przez zarażone osoby.

gruźlica witamina C izoniazyd ryfampicyna obciążenie mikrobiologiczne Catherine J. Vilcheze William R. Jacobs