Ibuprofen hamuje uszkodzenie mózgu płodu przez alkohol

| Medycyna
Rev Dan Catt (Daniel Catt), CC

Przeciwzapalny ibuprofen może zahamować uszkadzający wpływ alkoholu na mózg płodu.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio wykazali, że w szczurzym modelu spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu (ang. fetal alcohol spectrum disorders, FASD) ibuprofen zmniejsza neurozapalenie i behawioralne objawy ekspozycji na alkohol.

Amerykanie jako pierwsi bezpośrednio połączyli stan zapalny wywołany przez alkohol w hipokampie z zaburzeniami poznawczymi na późniejszych etapach życia.

Autorzy publikacji z pisma Behavioural Brain Research podkreślają, że ich wyniki mają odniesienie nie tylko do FASD, ale i do wielu chorób neurologicznych, których cechą charakterystyczną jest neurozapalenie.

U ludzi wystawienie na oddziaływanie alkoholu w życiu płodowym prowadzi m.in. do problemów z uczeniem, zapamiętywaniem i uwagą.

Badania dotyczące kwestii pokrewnych wykazały ostatnio, że stan neurozapalny krótko po urodzeniu może zaburzyć uczenie i zapamiętywanie na późniejszych etapach życia i że można temu zapobiegać za pomocą leczenia przeciwzapalnego.

W ramach najnowszego studium zespół Dericka Lindquista oceniał rolę stanu neurozapalnego w rozwoju FASD i zaburzeń poznawczych. Między 4. a 9. dniem po urodzeniu (miało to stanowić odpowiednik 3. trymestru ciąży u ludzi) części szczurów podawano alkohol (5g/kg/dziennie). Okazało się, że u gryzoni, które dostawały też ibuprofen, stan neurozapalny był słabszy niż u zwierząt, którym podawano sól fizjologiczną. Dwadzieścia pięć dni później miały one także lepszą pamięć długotrwałą.

Akademicy cieszą się, że uzyskane wyniki pomagają zdefiniować rolę mózgowego układu odpornościowego, a zwłaszcza stanu zapalnego, w rozwoju zaburzeń poznawczych po ekspozycji na alkohol w okresie płodowym.

Mamy nadzieję, że nasze wyniki zainspirują przyszłe badania, które pomogą ustalić, jak długo stan neurozapalny utrzymuje się po wystawieniu na oddziaływanie alkoholu i czy terapia przeciwzapalna zadziała i poprawi funkcje poznawcze osób z FASD, jeśli wdroży się ją po urodzeniu lub na jeszcze późniejszych etapach życia - dodaje Molly Goodfellow.

Goodfellow i Lindquist zgodnie podkreślają, że ze względu na ryzyka zarówno dla matki, jak i płodu ibuprofen nie jest generalnie zalecany ciężarnym, niewykluczone jednak, że inne leki przeciwzapalne działają podobnie, a ich stosowanie jest bezpieczniejsze.

ibuprofen spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu FASD mózg hipokamp zaburzenia poznawcze Molly Goodfellow Derick Lindquist