W poszukiwaniu nowych izotopów

| Ciekawostki

Obecnie w tablicy okresowej znajduje się 118 pierwiastków. Jednak znamy wszystkie izotopy tylko pierwszych ośmiu z nich. Naukowcy z Michigan State University rozpoczęli projekt, którego celem jest znalezienie wszystkich izotopów pozostałych 110 pierwiastków. W poszukiwaniu ich odmian pomaga im należące do uniwersytetu National Superconducting Cyclotron Laboratory

Dotychczas znaleziono trzy nowe izotopy krzemu, glinu i magnezu.

Uczeni przyspieszają w akceleratorze badane atomy do połowy prędkości światła i uderzają nimi w przeszkodę. Skutki zderzenia badają spektrometry masowe, które identyfikują cząstki powstałe po uderzeniu. Nowe odkryte w ten sposób izotopy to krzem-44, glin-42 i magnez-40. W jednym z eksperymentów zaobserwowano też glin-43, jednak dotychczas nie udało się uzyskać go ponownie, więc informacje o jego istnieniu nie są potwierdzone.

W naturze występują trzy stabilne izotopy krzemu: Si-28 (stanowi on 92% spotykanego krzemu), Si-29 (4%) i Si-30 (4%). Magnez ma również trzy stabilne izotopy: Mg-24 (79%), Mg-25 (10%) i Mg-26 (11%). Z kolei glin ma tylko jeden stabilny izotop: Al-27.

Szukanie izotopów ma bardzo praktyczne zastosowanie. Z jednej strony informacje na ich temat pozwalają opracowywać nowe materiały, z drugiej – przydają się one astrofizykom podczas badania kosmosu.

izotop atom