Odkryto nieznany język z Półwyspu Malajskiego

| Humanistyka
Niclas Burenhult

Na Półwyspie Malajskim odkryto nieznany dotychczas język. Jedek, bo tak został nazwany przez badaczy z Uniwersytetu w Lund, jest używany przez społeczność, w której występują mniejsze nierówności między płciami niż w społeczeństwach Zachodu, niemal nie występuje tam przemoc, rodzice zachęcają dzieci, by ze sobą nie konkurowały i nie ma tam żadnych zasad dotyczących sądzenia członków społeczności.

Wbrew temu, czego można by się spodziewać, jedek nie jest używany przez nieznaną społeczność z dżungli, ale przez mieszkańców wsi, która była już badana przez antropologów. My, jako lingwiści, zadaliśmy mieszkańcom inne pytania i odkryliśmy coś, co umknęło antropologom, mówi profesor Niclas Burenhult.

Jedek należy do języków aslijskich wchodzących w skład języków austroazjatyckich. Posługuje się nim 280 łowców-zbieraczy prowadzących osiadły tryb życia w północnej części Półwyspu Malajskiego. Nowy język odkryto podczas dokumentowania języków aslijskich w ramach projektu „Języki Semangów”. Naukowcy badali występujący w okolicy język jahai, gdy nagle zdaliśmy sobie sprawę, że duża część wioski mówi innym językiem. Wykorzystywali słowa, fonemy i struktury gramatyczne, które nie występują w jahai. Niektóre z tych słów brzmiały podobnie do innych języków aslijskich mówionych w odległych częściach Półwyspu Malajskiego, stwierdza Joanne Yager.

Jedek odzwierciedla strukturę społeczną swoich użytkowników. Jako, że nie występuje wśród nich żadna specjalizacja zawodowa, nie ma w tym języku rodzimych słów na określenie takich specjalizacji. Brak też wyrazów na oznaczenie sądów. Badacze nie zauważyli żadnych wyrazów związanych z posiadaniem, takich jak „pożyczyć”, „ukraść”, „kupić” czy „sprzedać”, jest za to bardzo rozbudowany korpus językowy oznaczający wymianę i dzielenie się.

Specjaliści szacują, że obecnie na świecie mówi się 6000 języków. Połowa z nich może wyginąć w ciągu 100 lat.

Na poniższym wideo może posłuchać języka jedek.

 

jedek język Półwyspep Malajski