Słownik języka starożytnych Egipcjan

| Humanistyka
University of Chicago

Przez ostatnie 40 lat naukowcy z Uniwersytetu Chicagowskiego pracowali nad słownikiem języka demotycznego. Teraz zaprezentowali ukończone dzieło.

Demotyczny to zarówno język jak i pismo, którym na co dzień posługiwali się starożytni Egipcjanie. Pismo demotyczne wyewoluowało z najwcześniejszych hieroglifów i było używane do odnotowywania codziennych wydarzeń. To właśnie pismo demotyczne, obok greckiego i hieroglifów, znajdowało się na słynnym kamieniu z Rosetty, który pozwolił na odczytanie hieroglifów. Język demotyczny był używany od około VII w p.n.e do III w n.e.

Stworzony na University of Chicago słownik liczy około 2000 stron i znacząco zwiększa zasób znanego dotychczas słownictwa demotycznego.

Słownik został bezpłatnie udostępniony w sieci. Niewykluczone, że powstanie też jego wersja drukowana, która trafi do rąk specjalistów.

Słownik ten jest niezwykle ważnym narzędziem do badania starożytnego społeczeństwa. Pozwoli na lepsze zrozumienie tekstów zwykłych Egipcjan z czasów, gdy ich kraj był coraz bardziej wciągany w orbitę świata grecko-rzymskiego - mówi Gil Stein, dyrektor Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Chicagowskiego.

Prace nad słownikiem rozpoczęły się w 1975 roku. To już drugie tego typu wielkie przedsięwzięcie uczonych z amerykańskiej uczelni. Przed rokiem ukończyli - po 90 latach pracy - tezaurus języka asyryjskiego.

język demotyczny pismo demotyczne kamień z Rosetty starożytny Egipt