Języki drawidyjskie liczą sobie 4500 lat

| Humanistyka
Kolipakam et al.

Nowa analiza lingwistyczna wykazała, że rodzina języków drawidyjskich, w skład których wchodzi 80 języków używanych przez 220 milionów ludzi w centralnych i południowych Indiach oraz na Sri Lance, liczy sobie 4500 lat. Takie dane przekazał międzynarodowy zespół, który zebrał dane od przedstawicieli wszystkich podgrup języków drawidyjskich. Wyniki badań, które opublikowano w Royal Society Open Science, dobrze pasują do wcześniejszych badań lingwistycznych i archeologicznych.

Rodzina języków drawidyjskich to jedna z sześciu wielkich rodzin językowych z Azji Południowej. Cztery największe jej języki to kannada, malajalam, tamilski i telugu. Ich tradycje literackie sięgają setek lat, a czego najdłuższa jest tradycja języka tamilskiego. Najstarsze zachowane inskrypcje w tym języku pochodzą z III wieku, ale wiadomo, że tamilski literacki wykształcił się dwa wieki wcześniej. Język tamilski jest, obok sanskrytu, jednym z tamtejszych języków klasycznych. Jednak, w przeciwieństwie do sanskrytu, istnieje udokumentowana ciągłość pomiędzy jego formami klasycznymi a współczesnymi.  Dysponujemy bowiem tamilskimi inskrypcjami, poematami, pieśniami, tekstami religijnymi i świeckimi.

Badanie języków drawidyjskich jest kluczowe dla zrozumienia prehistorii Eurazji, gdyż języki te w znacznym stopniu wpływały na inne grupy językowe, mówi Annemarie Verkerk z Instytutu Nauki o Historii Człowieka im. Maxa Plancka.

Sami Drawidowie wciąż stanowią zagadkę. Naukowcy są zgodni, że jest to ludność miejscowa, która zamieszkiwała subkontynent indyjski przed przybyciem Ariów (ok. 3500 lat temu). Wedle niektórych koncepcji to Drawidowie stworzyli cywilizację doliny Indusu z Harappą i Mohendżo-Daro. Być może są to potomkowie Dasów, o których wspomina Rygweda.

Naukowcy pracujący pod kierunkiem Vishnupriya Kolipakama przeanalizowali zależności pomiędzy wszystkimi podgrupami językowymi rodziny drawidyjskiej. Użyli następnie zaawansowanych metod statystycznych, dzięki którym dowiedzieli się, że języki drawidyjskie pojawiły się 4000-4500 lat temu. Szacunek ten jest zgodny z dotychczasową wiedzą archeologiczną, z której wynika, że właśnie w tym czasie język drawidyjski, pod wpływem rozwoju kulturowego, zaczął dzielić się na grupy środkową, północną i południową.

W przyszłości konieczne będzie dokładniejsze zbadanie zależności pomiędzy tymi grupami oraz prześledzenie ich historii geograficznej. Mamy okazję by zbadać interakcje pomiędzy tymi ludźmi oraz innymi ludami, takimi jak Indoeuropejczycy czy Austroazjaci. Relacje pomiędzy nimi należały do jednych z najważniejszych w ludzkiej prehistorii, mówi Simon Greenhill z Instytutu Maxa Plancka.

języki drawidyjskie wiek tamilski malajalam telugu kannada Indus Mohendżo-Daro