Ciężkie (samotne) życie pół samca, pół samicy

| Nauki przyrodnicze
Brian D. Peer, Western Illinois University

W okresie między grudniem 2008 a marcem 2010 r. ornitolodzy Brian D. Peer i Robert W. Motz przez w sumie ponad 40 dni widywali tego wyglądającego na poddanego obróbce graficznej kardynała szkarłatnego. Ptak z Rock Island w Illinois jest gynandromorfem z dwustronną asymetrią: jedna połowa jego ciała (czerwona) wykazuje cechy płci męskiej, a druga - żeńskiej. Artykuł na ten temat ukazał się w Wilson Journal of Ornithology.

Brian D. Peer, Western Illinois University

Amerykanie ujawniają, że widywali ptaka głównie w pobliżu karmników. Panowie przyglądali się jego kontaktom z innymi osobnikami i reakcjom na nagrane zawołania. Okazało się, że nigdy nie utworzył on pary, nigdy nie słyszano jego wokalizacji, nie dopatrzono się też jednak występowania jakiś niezwykłych zachowań agonistycznych ze strony pozostałych kardynałów.

Panowie odnotowali, że inny gynandromorficzny kardynał, widywany przez krótki czas w 1969 r., miał odwrotne ubarwienie: szkarłatne męskie upierzenie występowało po prawej stronie, a bladożółte żeńskie po lewej.

Peer i Motz podkreślają, że ich badania należą do najdłuższych obserwacji dzikiego ptaka, u którego rozwinął się gynandromorfizm z dwustronną asymetrią.

kardynał szkarłatny gynandromorf cechy męskie żeńskie Rock Island Brian D. Peer Robert W. Motz