Kobiety dłużej karmiące piersią rzadziej zapadają na stwardnienie rozsiane

| Zdrowie/uroda
US DoA

Kobiety, które po jednej lub większej liczbie ciąż karmią łącznie co najmniej 15 miesięcy, rzadziej zapadają na stwardnienie rozsiane (SR). Porównań dokonywano do kobiet, które w ogóle nie karmiły piersią albo karmiły do 4 miesięcy.

To kolejna korzyść dla matki, wynikająca z karmienia piersią. Do innych zalicza się obniżone ryzyko raków piersi i jajnika, cukrzycy typu 2. i zawału - opowiada dr Annette Langer-Gould z Kaiser Permanente Southern California.

Naukowcy przypominają, że kobiety ze stwardnieniem rozsianym mają w ciąży i w czasie wyłącznego karmienia piersią mniej nawrotów. Wielu ekspertów sugerowało, że za zjawiska te odpowiada poziom hormonów płciowych, ale my dywagowaliśmy, że chodzi o brak owulacji. Chcieliśmy więc sprawdzić, czy z ryzykiem SR wiąże się dłuższy czas karmienia piersią albo mniejsza liczba lat, podczas których kobieta jajeczkuje.

W studium uwzględniono 397 kobiet z nowo zdiagnozowanym SR lub zespołem klinicznie izolowanym (ang. clinically isolated syndrome, CIS). Średnia wieku wynosiła 37 lat. Naukowcy porównywali je do grupy kobiet dopasowanych pod względem wieku i rasy. Panie wypełniały kwestionariusze dot. ciąż, karmienia piersią, antykoncepcji hormonalnej itp.

Okazało się, że kobiety, które po jednej lub większej liczbie ciąż karmiły łącznie przez co najmniej 15 miesięcy, o 53% rzadziej zapadały na SR lub zespół klinicznie izolowany niż kobiety karmiące przez okres 0-4 miesięcy. Przez przynajmniej 15 miesięcy karmiło 85 zdrowych kobiet i 44 panie z SR. Przez 0-4 miesięcy karmiło zaś 110 zdrowych kobiet i 118 z SR.

Autorzy publikacji z pisma Neurology podają, że kobiety, które pierwszą miesiączkę miały w wieku 15 bądź więcej lat, o 44% rzadziej zapadały na stwardnienie rozsiane niż osoby, u których menarche wystąpiła w wieku 11 lat bądź wcześniej. Wśród zdrowych kobiet menarche wystąpiła w wieku 15 lat bądź później u 44 pań, w porównaniu do 27 z SR. Pierwsza miesiączka wystąpiła zaś w wieku 11 lat lub wcześniej u 120 zdrowych kobiet i 131 ze stwardnieniem rozsianym.

Ogólna liczba lat jajeczkowania nie wiązała się z ryzykiem SR. Podobnie zresztą jak liczba ciąż, stosowanie antykoncepcji hormonalnej czy wiek przy pierwszym porodzie.

Langer-Gould podkreśla, że badanie wskazało na korelację, nie na związek przyczynowo-skutkowy. Wadą studium jest poleganie na pamięci ochotniczek. Nie pytano też o powody niekarmienia lub karmienia piersią jedynie przez krótki czas.

karmienie piersią stwardnienie rozsiane SR ryzyko owulacja Annette Langer-Gould