O czym pamiętać przed wyjazdem na wakacje? - karta EKUZ

Karta EKUZ

Większość z nas ma świadomość, jak ważne jest zadbanie o wykupienie ubezpieczenia, gdy wyjeżdżamy na zagraniczne wakacje. Nie każdy jednak wie, że równie istotna jak ubezpieczenie, jest aktualna karta EKUZ.

Czym jest karta EKUZ i kto ma do niej prawo?

EKUZ to skrót od nazwy dokumentu unijnego, jakim jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten wydawany jest w formie karty wielkości dowodu osobistego czy prawa jazdy. Karta EKUZ uprawnia do korzystania z podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Zrzeszenia Wolnego Handlu (EFTA). Koszt świadczeń medycznych, z których korzystamy za granicą na mocy karty EKUZ pokrywa polski Narodowy Fundusz Zdrowia. EKUZ przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych w naszym kraju. A zatem o wydanie karty EKUZ może wnioskować każda ubezpieczona osoba (np. pracująca, o statusie bezrobotnego, przebywająca na emeryturze) lub osoba nieubezpieczona, mająca prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dziecko zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica). Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie i od ręki, a aby ją uzyskać, trzeba złożyć wniosek (osobiście, przez internet lub listownie) w lokalnym oddziale NFZ.

Co zapewnia EKUZ?

Karta EKUZ zapewnia dostęp do świadczeń medycznych w danym kraju UE lub EFTA w razie zachorowania bądź wypadku. Pomoc, którą turysta uzyska na podstawie karty będzie bezpłatna bądź częściowo refundowana. Rozbieżność ta jest uzależniona od przepisów danego państwa, ponieważ w każdym kraju zasady działania ochrony zdrowia są odmienne. Warunkiem refundacji czy bezpłatnej pomocy jest oczywiście zgłoszenie się do placówki publicznej. Karta EKUZ nie ma bowiem wpływu na koszty prywatnych wizyt u lekarza. Warto też mieć świadomość, że EKUZ uprawnia jedynie do niezbędnych świadczeń, wynikających z nagłych sytuacji.

EKUZ a ubezpieczenie

Podsumowując, karta EKUZ zapewnia nam podstawową opiekę medyczną w krajach UE i EFTA:

  • w sytuacji nagłej, takiej jak wypadek czy występujące niespodziewanie dolegliwości zdrowotne
  • w niezbędnym w danej sytuacji zakresie w ramach podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej i szpitalnej, opieki dentystycznej i protetycznej, refundacji leków, znajdujących się na liście odpowiedniego funduszu zdrowia
  • w przychodniach i placówkach publicznych, objętych umową z funduszem zdrowia odpowiednim dla danego państwa
  • według przepisów obowiązujących w państwie, w którym się znajdujemy

Czy zatem karta EKUZ jest wystarczająca w podróży i o ubezpieczeniu, gdy wybieramy się np. na Dominikanę https://www.polisaturystyczna.pl/poradniki/dominikana-co-musisz-wiedziec-planujac-karaibskie-wakacje możemy już nie myśleć? Niestety, odpowiedź brzmi: nie. Dlaczego?

  • w zależności od kraju, EKUZ może nie refundować kosztów np. wizyt u lekarza rodzinnego albo transportu karetką
  • EKUZ zazwyczaj nie pokrywa transportu chorej czy rannej osoby do Polski
  • jeżeli rodzaj uprawianej przez nas turystyki będzie wymagał przeprowadzenia akcji ratunkowej, zapłacimy za to z własnej kieszeni

Wyrobienie karty EKUZ to niezwykle ważna kwestia, o której koniecznie trzeba pamiętać przed wyjazdem na zagraniczne wakacje. Jednak, jak widzimy, jej posiadanie nie zawsze jest wystarczające. Aby uniknąć ryzyka ponoszenia kosztów związanych z dopłatami do nawet najbardziej podstawowych usług medycznych warto zadbać również o ubezpieczenie podróżne. Tym bardziej jest to istotne, gdy nasz wyjazd obejmuje aktywności takie jak chodzenie po górach czy np. wodne sporty ekstremalne.

karta EKUZ wakacje