Popularny antybiotyk wiąże się ze zgonami sercowymi?

| Medycyna
Sheep purple, CC

W porównaniu do fenoksymetylopenicyliny (penicyliny V), klarytromycyna, antybiotyk działający na wszystkie drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia dróg oddechowych w środowisku pozaszpitalnym, wiąże się z wyższym o 76% ryzykiem zgonu sercowego.

Ponieważ liczba zgonów była niewielka, naukowcy z kopenhaskiego Statens Serum Institut podkreślają, że by potwierdzić doniesienia, trzeba przeprowadzić dalsze badania. Absolutna różnica ryzyka to 37 zgonów sercowych na milion cykli klarytromycyny - twierdzą autorzy raportu z British Medical Journal. Ryzyko znikało po zakończeniu terapii.

Duńczycy analizowali dane dotyczące ponad 5 mln tygodniowych cykli antybiotykoterapii, stosowanych w latach 1997-2011 u osób w wieku 40-74 lat. Nieco ponad 160 tys. (160.297) pacjentów zażywało klarytromycynę, 588.988 roksytromycynę, a ok. 4,4 mln penicylinę V.

Mimo że i klarytromycyna, i roksytromycyna są makrolidami (antybiotykami wpływającymi na aktywność elektryczną kardiomiocytów, które łączy się z podwyższonym ryzykiem śmiertelnych zaburzeń rytmu serca), w przypadku roksytromycyny nie zaobserwowano zwiększenia ryzyka.

W sumie wystąpiło 285 zgonów sercowych. W porównaniu do penicyliny V, gdzie wskaźnik występowania zgonów sercowych wynosił 2,5 na 1000 osobolat, zastosowanie klarytromycyny wiązało się ze znacząco podwyższonym ryzykiem (5,3 na 1000 osobolat). W przypadku roksytromycyny nie stwierdzono żadnych wzrostów, gdyż podobnie jak dla fenoksymetylopenicyliny, wskaźnik występowania wynosił tu 2,5 na 1000 osobolat. Związek był szczególnie zaznaczony u kobiet.

Choć absolutny wzrost ryzyka był niewielki, należy pamiętać, że w wielu krajach klarytromycyna jest jednym z najczęściej wykorzystywanych antybiotyków. [Oznacza to, że] ogólna liczna dodatkowych zgonów sercowych może nie być pomijalna.

Specjaliści komentujący doniesienia zespołu z Statens Serum Institut zaznaczają, że minusem badania jest np. brak danych na temat palenia i otyłości. Duńczycy wzięli tylko poprawkę na płeć, wiek czy jednoczesne stosowanie leków hamujących aktywność izoenzymu CYP 3A4 cytochromu P450 (CYP3A4), który metabolizuje makrolidy.

klarytromycyna roksytromycyna makrolidy antybiotyk penicylina V fenoksymetylopenicylina zgon sercowy ryzyko cykl kobiety