Stworzyli rybi embrion

| Medycyna

Na Wydziale Medycyny University of Virginia dokonano znaczącego postępu na polu medycyny regeneracyjnej. Naukowcy, manipulując sygnałami, doprowadzili do zamiany embrionalnych komórek macierzystych w rybi embrion, kontrolując w ten sposób jego rozwój.

Stworzyliśmy zwierzę wydając komórkom embrionalnym odpowiednie polecenia - mówi Chris Thiesse. W przyszłości, po kolejnych badaniach nad sygnałami prowadzącymi do powstawania organizmów żywych naukowcy będą mogli np. wyprodukować z pluripotencjalnych komórek macierzystych organ potrzebny do przeszczepu.

Naukowcy z Virginii zidentyfikowali sygnały wystarczające do rozpoczęcia procesu przemian prowadzących do powstania rybiego embrionu. Dzięki temu dowiedzieli się, ile sygnałów potrzeba, by rozpocząć tak złożony proces. Okazało się, że wystarczą... dwa.

Embrion, który powstał na University of Virginia, był mniejszy niż embriony naturalne, ale tylko dlatego, że uczeni użyli niewielkiej liczby komórek. Poza rozmiarami niczym się nie różnił od normalnych embrionów. Podczas kolejnej fazy badań naukowcy chcą powtórzyć swoje doświadczenie na myszach. Sądzą, że mechanizmy molekularne i komórkowe będą w ich przypadku – i przypadku innych ssaków – bardzo podobne do tych, które zapoczątkowały rozwój embrionu ryby.

Szczegóły na temat badań z Virginii zostaną opublikowane w najbliższym numerze Science.

komórki macierzyste embrion sygnał medycyna regeneracyjna