Poznaliśmy najstarsze DNA

| Nauki przyrodnicze
canorus, CC

Duńscy uczeni zsekwencjonowali najstarszy genom kręgowca. Kompletne DNA pozyskano z kości konia, który żył przed 700 000 lat. To niezwykłe osiągnięcie pokazuje, jak szybko czynione są postępy w odtwarzaniu DNA. Dotychczas najstarszy w pełni zsekwencjonowany genom należał do niedźwiedzia polarnego, który żył przed 110 000 lat.

Końskie kości znaleziono w 2003 roku w wiecznej zmarzlinie na północnym zachodzie Kanady. Eske Willerslev i Ludovic Orlando z Uniwersytetu w Kopenhadze wykorzystali spektrometrię mas do wyszukania w nich resztek kolagenu. Gdy to się udało, rozpoczęto poszukiwanie materiału genetycznego, który mógł przetrwać.

Uzyskany genom porównano z pięcioma obecnie żyjącymi rasami koni domowych, z osłem i koniem Przewalskiego. Uczeni dowiedli, że ostatni wspólny przodek rodzaju Equus żył 4-4,5 miliona lat temu. Linia jest zatem dwukrotnie starsza niż dotychczas sądzono. Cała historia konia jest napędzana zmianami klimatycznymi - mówi Willerslev. Gdy robiło się chłodniej, konie miały się lepiej, gdy się ocieplało - liczebność tych zwierząt spadała.

Prace duńskich uczonych dają nadzieję na odkrycie wielu tajemnic z historii naszej planety. Niewykluczone, że za jakiś czas będziemy potrafili pozyskać materiał genetyczny organizmów, które żyły przed milionem lat. Mało jednak prawdopodobne, by dotyczyło to przodków człowieka. Dotychczas udało się zsekwencjonować genom Neandertalczyka oraz człowieka z jaskini Denisowa. Szczątki liczyły sobie 40-50 tysięcy lat. Jako, że nasi przodkowie nie zawędrowali daleko na północ, nie możemy spodziewać się dobrze zachowanego materiału. Jedyną szansą na poznanie DNA jeszcze bardziej odległych w czasie przodków Homo sapiens jest odnalezienie kości w bardzo głębokich jaskiniach, gdzie temperatura jest bardzo stabilna. DNA dobrze przechowuje się też w glebie o wyższej kwasowoci. Willerslev uważa, że być może uda się poznać genom Homo erectus, który wymarł około 300 000 lat temu.

koń DNA sekwencjonowanie genom