Uszy jako końskie narzędzie komunikacyjne

| Nauki przyrodnicze
mnsc, CC

Konie korzystają z różnych wskazówek, które pozwalają im stwierdzić, co chodzi po głowie drugiemu członkowi stada. Jednym z najważniejszych czynników w komunikacji wydaje się jednak kierunek zwrócenia uszu.

Jennifer Wathan i prof. Karen McComb z University of Sussex oceniały, na czym konie polegają, określając kierunek uwagi innego konia podczas zadania polegającego na wyborze źródła pożywienia.

Każdego konia podprowadzano do pewnego punktu, puszczano i pozwalano wybierać między dwoma wiadrami. Na ścianie za nimi znajdowało się naturalnych rozmiarów zdjęcie końskiej głowy, zwróconej w lewo albo w prawo.

Autorki artykułu z Current Biology zauważyły, że jeśli oczy lub uszy konia z fotografii były zasłonięte, badany koń podejmował losowe decyzje odnośnie do wiader. Kiedy jednak oczy i uszy były widoczne, zwierzę wykorzystywało wskazówki kierunkowe.

Wcześniejsze prace nt. komunikacji uwagi koncentrowały się na wskazówkach wykorzystywanych przez ludzi: orientacji ciała, głowy i spojrzeniu, ale nikt nie wykraczał poza to. My odkryłyśmy, że u koni istotnym sygnałem wzrokowym było także ustawienie uszu. Prawdę mówiąc, konie musiały widzieć drobne cechy zarówno oczu, jak i uszu, by mogły do pokierowania swoimi wyborami wykorzystać położenie głowy innego konia - opowiada Wathan, dodając, że przez nasz antropocentryczny pogląd na świat i niemożność poruszania uszami często przeoczamy rolę spełnianą przez nie u pozostałych gatunków.

Studium uwydatnia fakt, że zwierzęta inne niż naczelne są świadome drobnych różnic w wyrazie pyska i że porafią je wykorzystać w procesie podejmowania decyzji. Drobne ruchy pyska mogą wskazywać na ważne zmiany w uwadze i stanie emocjonalnym i są prawdopodobnie kluczowe w determinowaniu zachowań społecznych wielu zwierząt - podsumowuje McComb.

koń uwaga komunikacja wskazówki uszy oczy położenie Jennifer Wathan prof. Karen McComb