„Smak trucizny” – rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs został zakończony.

Regulamin konkursu