Kopalnie z czasów króla Salomona

| Humanistyka
American Friends of Tel Aviv University

Prace przeprowadzone przez zespół doktora Ereza Ben-Yosefa z Uniwersytetu w Tel Awiwie wykazały, że kopalnie miedzi, o których sądzono iż zostały zbudowane przez Egipcjan w XIII wieku p.n.e są o 300 lat młodsze i pochodzą z okresu rządów króla Salomona. Datowanie radiowęglowe materiału znalezionego w dolinie Timna obaliły obowiązujące od kilkudziesięciu lat teorie na temat historii tej części świata. Najnowsze badania wykazały, że kopalniami zarządzali Idumejczycy (Edomici), konfederacja półkoczowniczych plemion walczących z Izraelczykami. Możemy jednoznacznie stwierdzić, że kopalnie pochodzą z czasów króla Salomona - powiedział Ben-Yosef..

Przed wiekami dolina Timna była ważnym centrum wydobycia miedzi. Znajdowało się tam tysiące kopalń, a miedź wytapiano na miejscu. Doktor Ben-Yosef i jego zespół od kilku miesięcy prowadzą wykopaliska na niebadanym dotychczas Wzgórzu Niewolników. Uczeni odkryli liczne paleniska, imponującą kolekcję włókien pochodzących z ubrań, liny wykonane zaawansowanymi technikami, resztki pożywienia, ceramikę i instalacje używane przy wytopie. Dzięki pomocy Oxford Radiocarbon Accelerator Unit z Uniwersytetu w Oxfordzie udało się określić wiek 11 ze znalezionych przedmiotów. Pochodzą one z X wieku p.n.e, a zatem z czasów, gdy Izraelem rządził biblijny król Salomon.

Wykopaliska potwierdziły też, że rywalizujący z Izraelitami Idumejczycy, którzy zajęli te tereny i stworzyli Idumeę, prowadzili półkoczowniczy tryb życia. Musieli mieszkać w namiotach, gdyż nie znaleziono pozostałości żadnych stałych budowli mieszkalnych.
Już wcześniejsze badania, które Ben-Yosef prowadził w 2009 roku jako świeżo upieczony absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, wykazały, że kopalnie pochodzą z XI-IX wieku przed Chrystusem i zostały prawdopodobnie założone przez Idumejczyków. Wówczas świat naukowy zignorował te wyniki, gdyż od 1969 roku kiedy to w centrum doliny odkryto egipską świątynie, panuje przekonanie, że kopalnie to dzieło Egipcjan.

Obecne prace Ben-Yosefa rzucają też nowe światło na organizację społeczeństwa. Posługiwało się ono dość zaawansowaną techniką wykopu, a układ obozu, w którym mieszkali ludzie wskazuje na wysoce zaawansowaną organizację społeczną. Musiała być ona złożona chociażby po to, by tysiące osób mogło pracować w kopalniach położonych na pustyni. W dolinie Timna odkryliśmy społeczeństwo o niewątpliwie znaczącym stopniu rozwoju, organizacji i siły. Ludzie ci mieszkali w namiotach, gdyby więc nie zajmowali się górnictwem, które pozostawia po sobie wyraźne ślady, byliby dla nas, archeologów, przezroczyści - mówi Ben-Yosef i zauważa, że jego odkrycie może obalić panujące w archeologii przekonanie, iż zaawansowane społeczności pozostawiają po sobie ślady w postaci architektury. Ponadto jest ono kolejnym dowodem na historyczność Biblii. Królowie Dawid i Salomon mogli istnieć i niewykluczone, że w pewnych okresach kontrolowali dolinę Timna.

kopalnia król Salomon Idumejczycy