Inżynieria wymagań w praktyce

Powodem napisania książki było rosnące zainteresowanie dziedziną inżynierii wymagań i zagadnieniami z nią bezpośrednio związanymi, w tym modelowaniem biznesowym czy zarządzaniem projektem.

Istniejące książki i publikacje z reguły koncentrują się na wybranych aspektach czy narzędziach inżynierii wymagań, brakuje natomiast publikacji opisujących całościowo proces inżynierii wymagań, jego kontekst w wytwarzaniu produktu, czynności i ich praktyczne zastosowanie, możliwe ryzyka i sposoby ich uniknięcia.

Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się analizą biznesową i systemową, odpowiedzialnych za jakość oprogramowania i systemów oraz architektów czy kierowników projektów, a także ludzi pragnących zrozumieć wyzwania związane z inżynierią wymagań i jej powiązania z innymi procesami w ogólnym procesie wytwarzania produktu.

Z książki dowiesz się:

1) jak zarządzać wymaganiami w rożnych projektach od formalnych po zwinne (ang. Agile),
2) jak przekładać język i potrzeby biznesu na ich realizację w systemach informatycznych,
3) jak łatwo weryfikować możliwość realizacji wymagań przed rozpoczęciem projektu,
4) jak zadawać pytania klientowi, aby uniknąć problemów na końcu projektu.

Powinieneś znać:

1) podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania,
2) podstawowe zagadnienia zarządzania projektami informatycznymi,
3) realia pracy z klientami i wyzwania z tym związane.

zobacz w księgarni

Inżynieria wymagań w praktyce Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz