Dzieło mistrzów sprzed 38 tys. lat

| Humanistyka
Musée national de Préhistoire collections - photo MNP - Ph. Jugie

W zapadniętym schronisku skalnym Abri Blanchard z południowo-wschodniej Francji międzynarodowy zespół antropologów odkrył płaskorzeźbę sprzed ok. 38 tys. lat.

Odkrycie rzuca nowe światło na regionalne wzorce i zdobnictwo na terenie Europy w czasach, gdy pierwsi współcześni ludzie, którzy tu dotarli, rozprzestrzeniali się na zachód i północ - wyjaśnia Randall White z Uniwersytetu Nowojorskiego (kierownik prac dolinie rzeki Vézère).

Oryniackie rysunki i płaskorzeźby z doliny Vézère próbowano badać jeszcze przed I wojną światową, ale przez stan artefaktów i proste metody wiedza o ich chronologii i kontekście kulturowym była ograniczona. Z tego powodu w 2011 r. archeolodzy na nowo rozpoczęli wykopaliska i analizę stanowiska Abri Blanchard. Doprowadziło to do odkrycia w 2012 r. wapiennej płyty ze złożoną kompozycją turów i punktów.

Jak wyjaśnia White, płyta nie stanowiła fragmentu sufitu schroniska. Ułożone równolegle punkty płaskorzeźby przypominają wzory z Jaskini Chauveta i stanowisk z południowych Niemiec, a także wcześniejsze znaleziska z Blanchard i okolicznych stanowisk oryniackich. Rozchodzące się grupy oryniackie cechowała daleko posunięta wspólnota ekspresji graficznej. Na tym tle wyróżniało się kilka bardziej zregionalizowanych elementów [...].

Abri Blanchard i badane wcześniej przez ekipę White'a schronisko Abri Castanet należą do najstarszych w Eurazji stanowisk z artefaktami dokumentującymi ludzki symbolizm.

kultura oryniacka Abri Blanchard płaskorzeźba płyta Randall White