Tłuszcz nasycony odwraca objawy stanu przedcukrzycowego

| Zdrowie/uroda
Rob Ellis', CC

Badania krwi delfinów wykazały, że jeden z nasyconych kwasów tłuszczowych - kwas heptadekanowy (margarynowy) - może u ludzi odwrócić stan przedcukrzycowy.

Naukowcy z National Marine Mammal Foundation (NMMF) odkryli, że u delfinów, także tych dzikich, może się rozwijać zespół metaboliczny. Ponadto delfiny butlonose potrafią z łatwością wchodzić i wychodzić ze stanu cukrzycopodobnego.

By zrozumieć, co może być czynnikiem wywołującym zespół metaboliczny u delfinów, zaczęliśmy badać ich dietę, której podstawę stanowią ryby - opowiada dr Stephanie Venn-Watson.

Zważywszy na popularność suplementów z rybnymi kwasami tłuszczowymi typu omega-3, Amerykanie rozpoczęli studium od oceny poziomu kwasów tłuszczowych we krwi 49 delfinów. Badali też ich stężenia w rybach, którymi ssaki się żywią.

Byliśmy zaskoczeni, widząc, że z 55 uwzględnionych przez nas kwasów tłuszczowych na metabolizm delfinów najkorzystniej wpływał nasycony kwas heptadekanowy. Delfiny z wyższym poziomem kwasu margarynowego we krwi miały niższe stężenia insuliny i trójglicerydów. Zjadane przez ssaki ryby bardzo różniły się pod względem jego zawartości: jedne miały go bardzo dużo (najwięcej cefale), inne w ogóle.

Gdy 6 delfinów z niskim poziomem kwasu heptadekanowego zaczęto karmić rybami, które go dużo zawierały, w ciągu 6 miesięcy nastąpiła znacząca poprawa. Udało się wyeliminować objawy zespołu metabolicznego, m.in. obniżyć poziom insuliny, glukozy i trójglicerydów.

Naukowcy podkreślają, że kluczem do zaobserwowanych zmian jest obniżenie stężenia ferrytyny. Już w pierwszych 3 tygodniach nowej diety u wszystkich 6 delfinów nastąpił spadek poziomu ferrytyny we krwi.

Wg NMMF, kwasu margarynowego nie ma w beztłuszczowym nabiale, zaś nabiał niskotłuszczowy zawiera go tylko odrobinę. Najwięcej kwasu margarynowego występuje w pełnotłustym mleku, jogurcie, a zwłaszcza w maśle. Dywagujemy, że popularny trend odchodzenia od pełnotłustego nabiału może napędzać nieprzewidziany niedobór kwas heptadekanowego, co z kolei może odgrywać istotną rolę w rozwoju światowej pandemii cukrzycy.

NMMF nawiązała współpracę ze szpitalami pediatrycznymi, by sprawdzić, czy u dzieci z zespołem metabolicznym i cukrzycą również występuje niski poziom kwasu margarynowego. Poza tym naukowcy oceniają, jak wywołane ociepleniem klimatu zmiany dostępności ofiar wpływają na metabolizm dzikich delfinów.

kwas heptadekanowy kwas margarynowy ferrytyna poziom stan przedcukrzycowy zespół metaboliczny insulina glukoza trójglicerydy dr Stephanie Venn-Watson