Kwas moczowy prowadzi do zespołu metabolicznego

| Medycyna

Markerom zespołu metabolicznego towarzyszy wysokie stężenie kwasu moczowego w surowicy. Dotąd nie wiedziano, jaki jest kierunek tej zależności, teraz jednak naukowcy z Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona w St. Louis wykazali, że ciąg negatywnych zdarzeń rozpoczyna się od zaburzeń dotyczących GLUT9 - ważnego transportera kwasu moczowego - w przewodzie pokarmowym.

Kwas moczowy może odgrywać bezpośrednią, przyczynową rolę w rozwoju zespołu metabolicznego. Nasze badanie wykazało, że jelito to ważny mechanizm eliminowania kwasu moczowego, co otwiera nowe ścieżki dla potencjalnych metod zapobiegania czy leczenia cukrzycy typu 2. i zespołu metabolicznego - podkreśla dr Brian J. DeBosch.

By sprawdzić, co się dzieje, gdy GLUT9 przestaje działać w jelicie, co zasadniczo hamuje zdolność wydalania kwasu moczowego przez przewód pokarmowy, DeBosch, gastroenterolog z St. Louis Children's Hospital, prowadził badania na modelu mysim (co istotne, zdolność wydalania tego związku przez nerki pozostawała normalna).

W porównaniu do zwierząt z grupy kontrolnej, u jedzących zwykłą paszę gryzoni z GLUT9 niewystępującym tylko w jelicie szybko rozwinął się podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi i urynie. W 6.-8. tygodniu życia pojawiły się wskaźniki zespołu metabolicznego, w tym nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, wysoki poziom insuliny oraz akumulacja tłuszczu w wątrobie.

Amerykanie zauważyli również, że allopurynol - inhibitor zmniejszający wytwarzanie ksantyn i kwasu moczowego - poprawiał część wskaźników metabolicznych; dochodziło do obniżenia ciśnienia oraz całkowitego cholesterolu.

Ponieważ proces fosforylacji fruktozy w wątrobie jest ściśle powiązany z hydrolizą ATP (a w jego skład wchodzą zasady purynowe), ostatecznie prowadzi to do zwiększonej produkcji kwasu moczowego. Oznacza to, że przestawienie się w ciągu ostatnich 30 lat na fruktozę [...] może poczynić sporo szkód. Rodzi się [bowiem] coraz silniejsze przekonanie, że podwyższone stężenie kwasu moczowego to przyczyna, a nie skutek zespołu metabolicznego.

kwas moczowy przewód pokarmowy jelito GLUT9 transporter zespół metaboliczny Brian J. DeBosch