Witaminowy kierunkowskaz

| Medycyna
Jeremy Seitz, CC

Kwas retinowy, metabolit witaminy A, naprowadza na cel 2 z 3 typów komórek odporności wrodzonej (ang. innate lymphoid cells, ILCs) rezydujących w jelicie.

Wiadomo, że niedobory witaminy A prowadzą do zwiększonej podatności na choroby i niskiej liczebności komórek odpornościowych w barierze śluzówkowej przewodu pokarmowego. Chcieliśmy określić, jaką dokładnie rolę odgrywa witamina A dla układu odpornościowego oraz jak wpływa na komórki i procesy biologiczne. Im więcej wiemy o szczegółach działania układu odpornościowego, tym lepiej możemy zaprojektować leczenie zakażeń, a także chorób autoimmunologicznych i zapalnych - podkreśla Chang Kim z Purdue University.

Komórki wrodzonego układu odpornościowego powstają w szpiku kostnym. Przed dotarciem do docelowej tkanki barierowej trafiają do węzłów chłonnych. To tam kwas retinowy aktywuje receptory 2 typów komórek odporności wrodzonej (ILC1 i ILC3), które zaczynają działać jak urządzenie naprowadzające na jelito (ILC2 nabywa naprowadzające receptory już podczas rozwoju w szpiku kostnym i bezpośrednio kieruje się do przewodu pokarmowego). Innymi słowy, kwas retinowy wytwarzany przez komórki dendrytyczne śluzówki reguluje ekspresję integryny alfa4beta7 (tzw. "receptora nakierowującego na jelito") oraz receptorów CCR9 chemokin jelita.

"To ważne, by te komórki skupiały się w barierze śluzówkowej, a nie rozpraszały się po całym organizmie, bo tkanki te są bramą dla wielu zakażeń powodowanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Teraz, gdy opisaliśmy system migracji ILCs, możemy nimi manipulować, by sprawdzić, co zmienia ich zachowanie i funkcje".

To interesujące, że komórki odporności wrodzonej i nabytej [limfocyty T] dzielą pośredniczony przez witaminę A szlak regulacji migracji. Istnieją jednak różnice i unikatowe programy, które odpowiadają za migrację różnych typów, a nawet podtypów komórek.

Kim dodaje, że podobną rolę spełnia witamina D, która z kolei kieruje komórki odpornościowe do skóry.

Wszyscy wiemy, że to, co jemy, ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i odporność. Choć istnieją inne ważne regulatory funkcji immunologicznych, rola spełniana przez witaminy jest ważna. Coraz więcej naukowców zajmuje się ich działaniem na poziomie molekularnym.

kwas retinowy jelito receptor naprowadzanie komórki odporności wrodzonej integryna alfa4beta7 receptor CCR9 Chang Kim