Omega-3 decydują, czy witaminy B spowolnią spadek funkcji poznawczych

| Zdrowie/uroda
nick@, CC

Wcześniej ustalono, że suplementacja witaminami B spowalnia spadek zdolności poznawczych u starszych osób z problemami pamięciowymi. Teraz okazało się, że wyższy poziom kwasów omega- 3 w organizmie wzmaga skutki działania witaminy B.

Zespół z Uniwersytetu w Kapsztadzie, Oslo, Oksfordzie i Zjednoczonych Emiratów Arabskich badał przypadki ponad 250 osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (ang. mild cognitive impairment, MCI).

Wcześniej odkryliśmy, że witaminy B mogą spowalniać lub zapobiegać atrofii mózgu i pogorszeniu pamięci u osób z MCI. Działo się tak zwłaszcza u ludzi z ponadprzeciętnym poziomem homocysteiny we krwi [warto jednak przypomnieć, że podwyższony poziom aminokwasu w osoczu to czynnik ryzyka chorób neurodegeneracyjnych]. Wychodząc od tego, że istnieje związek między poziomem omega-3, homocysteiną i tempem atrofii mózgu, chcieliśmy sprawdzić, czy omega-3 i witaminy z grupy B mogą wchodzić ze sobą w interakcje i zapobiegać deterioracji poznawczej - opowiada dr Celeste de Jager.

Na początku badania ochotnicy wypełniali baterię testów poznawczych. Badano także ich krew, by określić stężenie kwasów omega-3, które powszechnie występują w tłustych rybach: kwasu dokozaheksaenowego (DHA) i kwasu eikozapentaenowego (EPA).

Badanych wylosowano do 2 grup, z których jedna przez 2 lata przyjmowała suplementy z witaminami B, a druga placebo. Ponownie przeprowadzono testy poznawcze i porównano z wynikami z początku studium.

Zauważyliśmy, że w przypadku osób z niskim stężeniem omega-3 suplementy miały niewielki bądź żaden wpływ. Jednak w przypadku ludzi z wysokim początkowym stężeniem kwasów, w porównaniu do placebo, witaminy B bardzo skutecznie zapobiegały spadkowi zdolności poznawczych. To współgra z poprzednimi ustaleniami, że w przypadku MCI witaminy B spowalniają tempo atrofii mózgu tylko u osób z dobrym początkowym poziomem omega-3 - dodaje dr Abderrahim Oulhaj.

Choć trzeba to jeszcze potwierdzić w dalszych badaniach, wydaje się, że stężenie DHA jest ważniejsze od poziomu EPA.

Kolejnym etapem badań będzie sprawdzenie, czy podanie połączenia witamin B i kwasów omega-3 może spowolnić przejście od MCI do choroby Alzheimera - podkreśla prof. David Smith.

kwasy omega-3 łagodne zaburzenia poznawcze MCI witaminy B kwas dokozaheksaenowy DHA kwas eikozapentaenowy EPA Celeste de Jager Abderrahim Oulhaj