Latarnie LED wpływają na drapieżne bezkręgowce

| Nauki przyrodnicze
Bill Morrow, CC

Latarnie LED mogą wywierać niekorzystny wpływ na zwierzęta. Ich działanie da się jednak tak dostosować, by wszystkim żyło się lepiej...

Naukowcy z Uniwersytetu w Exeter odkryli, że oświetlone latarniami LED spłachetki trawy przyciągają drapieżne pająki i chrząszcze. Liczba gatunków, na które wpływa sztuczne oświetlenie, spada jednak znacząco, gdy latarnie przyciemni się o 50% i dodatkowo całkowicie wyłączy się je między północą a czwartą rano.

Ponieważ, zgodnie z prognozami, udział LED-ów w globalnym rynku oświetleniowym ma sporo wzrosnąć, naukowcy zastanawiają się nad ich wpływem na rośliny i zwierzęta.

Dokonujemy fundamentalnych zmian w sposobie nocnego oświetlania [...], co może silnie wpływać na duży wachlarz gatunków. Nasze badania pokazują, że lokalne władze mogą w taki sposób zarządzać oświetleniem, by zmniejszyć jego wpływ środowiskowy - podkreśla dr Thomas Davies.

Ekolog dodaje, że jeśli niczego nie zmienimy, coraz większy udział LED-ów będzie oddziaływać na liczebność drapieżnych bezkręgowców, a w ten sposób i na inne ogniwa łąkowych sieci pokarmowych.

Autorzy publikacji z pisma Global Change Biology porównywali wpływ ekologiczny różnych strategii oświetleniowych, stosowanych przez lokalne samorządy, by oszczędzić pieniądze i zmniejszyć emisję CO2, w tym zmiany pasma barw latarni, przyciemniania czy wyłączania między 24 a 4.

Choć metody te pozwalały w różnym stopniu zmniejszyć liczbę gatunków naziemnych pająków i chrząszczy, na które wpływały LED-y, nasze studium pokazuje, że unikanie [negatywnych] oddziaływań może ostatecznie oznaczać rezygnację z LED-ów i generalnie oświetlenia nocnego.

latarnie LED zwierzęta drapieżne pająki chrząszcze Thomas Davis