Wbrew podszeptom intuicji lepiej się ekscytować niż uspokajać

| Psychologia
Jade♥ (Jade Jackson), CC

By osiągnąć lepsze wyniki w czynnościach, którym towarzyszy lęk, np. podczas wystąpień publicznych, lepiej wprowadzać się w stan ekscytacji niż próbować się uspokoić.

Gdy ludzie czują się zaniepokojeni i próbują się uspokoić, myślą o tym wszystkim, co może pójść źle. Kiedy są podekscytowani, myślą o pomyślnym przebiegu zdarzeń - wyjaśnia dr Alison Wood Brooks z Harvardzkiej Szkoły Biznesu.

W serii eksperymentów z udziałem studentów i członków lokalnej społeczności psycholodzy wykazali, że proste stwierdzenia dot. podekscytowania mogą poprawić wyniki w czasie czynności związanych z lękiem. W jednym z nich 140 ochotników (63 mężczyzn i 77 kobiet) miało się przygotować do wygłoszenia perswazyjnej mowy; należało wyjaśnić, czemu byłoby się dobrym partnerem w pracy. Chcąc zwiększyć natężenie lęku, naukowcy powiedzieli, że wystąpienia będą nagrywane i oceniane przez specjalny komitet. Przed przemową badanym polecano, by wypowiedzieli jedno z dwóch zdań: "Jestem podekscytowany" lub "Jestem spokojny". Okazało się, że osoby przekonujące się co do pobudzenia wygłaszały dłuższe mowy i były bardziej przekonujące, kompetentne oraz rozluźnione (wg oceny niezależnych sędziów).

W drugim eksperymencie po przeczytaniu kwestii "Spróbuj się wprowadzić w stan ekscytacji" albo "Spróbuj się uspokoić" 188 ochotników (80 mężczyzn i 108 kobiet) musiało się zmierzyć z trudnym problemem matematycznym. Grupa kontrolna nie odczytywała żadnych zaleceń. Akademicy zauważyli, że ludzie z grupy ekscytującej się uzyskiwali wynik średnio o 8% lepszy od członków grup uspokajającej się i kontrolnej. Po teście byli także bardziej pewni własnych zdolności matematycznych.

W 3. eksperymencie z karaoke ochotników losowano do grup wypowiadających przed zaśpiewaniem piosenki rockowej słowa: "Jestem przestraszony, podekscytowany, spokojny, zły lub smutny" (grupa kontrolna nic nie mówiła). Podczas występu mierzono puls. Okazało się, że ochotnicy wspominający o ekscytacji uzyskiwali średnio 80% możliwych punktów, osoby wspominające o spokoju, złości lub smutku 69, a przekonujący się o niepokoju 53 (system ocen gry wideo uwzględniał jakość wydawanych dźwięków, rytm oraz głośność). Co istotne, przedstawiciele pierwszej grupy twierdzili, że są bardziej pewni swoich umiejętności wokalnych.

Ponieważ zarówno lęk, jak i podekscytowanie są stanami emocjonalnymi związanymi z dużym pobudzeniem, łatwiej postrzegać lęk jako podekscytowanie niż próbować się uspokoić, by zwalczyć tremę.

lęk ekscytacja uspokajać się metoda czynności dr Alison Wood Brooks