Instytut Chorób Serca UMW: innowacyjny zabieg biopsji mięśnia sercowego

| Medycyna
Fot. Tomasz Walów/UMW

Siedemnastego listopada zespół z Instytutu Chorób Serca (IChS) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przeprowadził u chorych z podejrzeniem sarkoidozy pierwsze w Polsce zabiegi lewokomorowych celowanych biopsji mięśnia sercowego z wykorzystaniem systemu elektrofizjologicznego. Wrocławscy lekarze pracowali pod kierunkiem prof. Carstena Tschoepego ze szpitala klinicznego Charité w Berlinie. Tego typu procedury są trudne technicznie, pozwalają jednak na precyzyjne pobranie fragmentu tkanki z obszaru zajętego chorobowo - podkreślono w komunikacie IChS.

Fot. Tomasz Walów/UMW

Prof. Tschoepe (od października 2022 r. profesor wizytujący w Instytucie) jest światowej klasy ekspertem w zakresie chorób mięśnia sercowego; kardiolog interwencyjny przeprowadził kilkadziesiąt tysięcy zabiegów biopsji endomiokardialnych.

Zabiegi z 17 listopada zapoczątkowują współpracę ośrodków wrocławskiego i berlińskiego. Dzięki temu będziemy mogli [rozwinąć innowacyjną metodę w Europie i] pomóc znacznie większej liczbie pacjentów z rzadkimi chorobami kardiologicznymi [kardiomiopatiami], których diagnostyka jest niezmiernie trudna - tłumaczy specjalista.

Przed 3 tygodniami biopsje przeprowadzono u 2 pacjentów. Wycinki, które miały zostać zbadane w laboratorium w Berlinie, pobrano z wykorzystaniem systemu elektrofizjologicznego. Bazując na zmianie sygnału elektrycznego, stworzono mapę rejonów, które objął proces chorobowy (system CARTO pozwala rozróżnić lokalizację blizny oraz żywego miocardium).

Jak wyjaśnia dr Mateusz Sokolski z Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia, sarkoidoza jest chorobą o wciąż nieznanej etiologii, która manifestuje się gromadzeniem limfocytów i makrofagów, tworzących tzw. ziarniniaki w węzłach chłonnych i w miąższu płuc, ale może zajmować też inne narządy, upośledzając ich funkcje. Uszkodzenie serca w przebiegu sarkoidozy może dotyczyć nawet 25% przypadków i często pozostaje nierozpoznane lub rozpoznanie stawiane jest za późno.

W przebiegu choroby pojawiają się zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Bywa, że powoduje ona ciężką niewydolność tego narządu. Diagnostyka jest wyjątkowo trudna.

lewokomorowa celowana biopsja mięśnia sercowego system elektrofizjologiczny Carsten Tschoepe