Zapach reklamuje płciowospecyficzne nagrody

| Nauki przyrodnicze
Tomoko Okamoto

Męskie i żeńskie kwiaty pewnych roślin z rodziny liściokwiatowatych (Phyllanthaceae) zachwalają różne nagrody, wydzielając różne zapachy.

W teście wyboru po kopulacji ćmy z rodzaju Epicephala wolały zapach kwiatów męskich od woni kwiatów żeńskich, co sugeruje, że zapach kwiatów męskich uruchamia zbieranie pyłku. Później samice przenosiły go do kwiatów żeńskich, gdzie po zapyleniu mogły złożyć jaja.

Samica ćmy jest wabiona do męskich kwiatów, by zebrać pyłek i przenieść go do kwiatów żeńskich do zapylenia. Składając tam jaja, zapewnia swojemu rozwijającemu się potomstwu pożywienie w postaci nasion - tłumaczy dr Tomoko Okamoto z Uniwersytetu w Kioto.

Tomoko Okamoto

Zespół zebrał wonie z kwiatów zapylanych i niezapylanych przez ćmy z rodzaju Epicephala. Zbadano je za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Naukowcy odkryli duże różnice w profilach zapachowych kwiatów męskich i żeńskich roślin zapylanych przez ćmy (u roślin niezapylanych przez ćmy nie odnotowano takich różnic). Lotne substancje emitowane przez kwiaty męskie i żeńskie były bardzo różne, często związki pochodziły z innych szlaków biosyntetycznych.

Zespół sugeruje, że niezależnie od siebie, rośliny zapylane przez ćmy Epicephala wielokrotnie wyewoluowały zapachowy dymorfizm płciowy.

liściokwiatowate Phyllanthaceae ćma Epicephala kwiat męski żeński zapach nagroda dr Tomoko Okamoto