Wanilinowy sposób na łuszczycę

| Medycyna
nlian, CC

Wanilina zapobiega łuszczycowemu zapaleniu skóry.

Wanilina jest jednym ze składników zapachowych wanilii. Przemysłowo uzyskuje się ją z gwajakolu i z ługów powstających podczas produkcji papieru.

Na łuszczycę choruje ok. 125 mln ludzi z całego świata. Czerwone wykwity pojawiają się najczęściej na łokciach, kolanach i skórze głowy. W rozwoju choroby mają swój udział interleukiny 17 i 23 (IL-17 oraz IL-23). Wiedząc, że wanilina wpływa na interleukiny powiązane z innymi chorobami zapalnymi, chińscy naukowcy Chien-Yun Hsiang i Tin-Yun Ho postanowili sprawdzić, czy terapia waniliną pomoże zapobiec objawom łuszczycowym.

Stan zapalny skóry wywoływano, nakładając na skórę myszy imikwimod. Przez tydzień zwierzętom podawano też doustnie różne dawki waniliny: 1, 5, 10, 50 lub 100 mg/kg wagi. Grupa kontrolna jej nie dostawała.

Okazało się, że gryzonie, którym podawano 2 najwyższe dawki (50 i 100 mg/kg masy ciała), miały lżejsze objawy od myszy z grup z niższymi dawkami i z grupy kontrolnej. U wszystkich zwierząt z grup eksperymentalnych zaobserwowano spadek poziomów IL-17 oraz IL-23.

łuszczyca wanilina wykwity interleukina 17 interleukina 23 skóra stan zapalny